Föräldrarnas ilska mot bussning av elever: ”Statssocialistisk idé”

Stäng ner skolor i utsatta områden och bussa eleverna till klasser på andra sidan staden. Så lyder förslaget från utbildningsnämnden i Trollhättan, som politikerna tar beslut om inom några veckor.

Men föräldrar på skolorna som ska ta emot elever från exempelvis Kronan, en av de skolor med sämst resultat, protesterar.

Pappan: ”Förslaget är en statssocialistisk idé”

Splittrar staden – pratas om ”tystnadskultur”