Nyheter

Containrar rengör utrustning från coronaviruset

Av: 

Andreas Bardell

NYHETER

Larmet om akut brist på skyddsutrustning kom redan i slutet på mars.

Nu har en rengöringsstation upprättats i Älvsjö – som möjliggör återanvändning av sjukvårdsmaterial.

– Våra containrar är till för att snabbt och effektivt rengöra och helt rensa bort allt coronavirus från sjukhusmaterial, säger Christopher Johansson på Military Work, som jobbar med att leverera tjänster till samhällsviktiga funktioner.

Två vita containrar står utanför Stockholmsmässan i Älvsjö. Särskild personal tar varsamt emot sjukvårdsmaterial som anländer från ett av Stockholms sjukhus, för att sedan lägga in visiren och skyddsglasögonen i en av  containrarna. 

Kort därefter fylls hela containern med väteperoxid och efter 60 minuter är utrustningen rengjord – fri från virus.

De två vita containrarna fylls med väteperoxid som sedan rengör utrustningen.
Indikator-lappar sätts upp på olika punkter i containern.

– För att säkerställa att vi verkligen har dekontaminerat all utrustning så har vi på olika punkter i containern placerat ut olika indikator-lappar. Lapparna ändrar färg när vi har nått till en viss gräns, säger Christopher Johansson på Military Work.

Kan rengöra utrymmen

Bristen på skyddsutrustning har tvingat sjukvårdspersonal att använda egentillverkade visir och munskydd, men dekontaminerings-containrarna uppsatta av Military Work möjliggör återvändandet av sjukvårdsmaterial. Kort efter rengöringen skickas utrustningen tillbaka till sjukhusen i Stockholmsregionen.

Personal i skyddskläder laddar containern med sjukvårdsmaterial.
Containern fylls med väteperoxid och efter 60 minuter är utrustningen rengjord.

Hur kom ni på just den här lösningen? 

– Vi tittade på det här systemet för att kunna använda det på andra saker, men när krisen kom upp förstod vi att det kan användas för att stötta sjukvården. Vi kontaktade Region Stockholm och sa att vi kan göra det här, och genom ett bra samarbete med regionen så har vi på ett snabbt sätt kunna få upp vår utrustning och kan börja leverera tjänsten, säger Christopher Johansson. 

Vad för slags utrustning kommer ni främst sanera? 

– Till att börja med så kommer det vara skyddsvisir och skyddsglasögon som vi kommer att dekontaminera. Men det beror förstås på regionens behov och vilken annan utrustning som behövs, vi har en möjlighet att dekontaminera mycket olika utrustning. 

Containrarna kan också rengöra teknisk utrustning och vid behov kan de även komma att rengöra större utrymmen eller utöka sin verksamhet till övriga regioner.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Skyddsvisir som ska rengöras
Personal från Military Work bär skyddskläder när utrustningen ska läggas in i containern.
Publisert: