Svenskar filmade vid Estonia – åtalas

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Kransar på plats vid Estonias minnesmonument vid en ceremoni med anledning av att det är 25 år sedan fartyget förliste. Arkivbild.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Kransar på plats vid Estonias minnesmonument vid en ceremoni med anledning av att det är 25 år sedan fartyget förliste. Arkivbild.

NYHETER

Två svenska män åtalas för brott mot Estonialagen. De misstänks ha deltagit i undervattensverksamhet vid Estonias gravplats och ingick i ett filmteam som arbetade med en dokumentär om fartyget. Båda männen har förnekat brott.

Estonia ligger på internationellt vatten, men för att skydda vraket finns det en speciallagstiftning – Estonialagen – som flera Östersjöstater har skrivit under. Den båt som filmteamet färdades på var dock från Tyskland, som inte ratificerat lagen.

Det var i september 2019 som den tyska båten sänkte ner en dykrobot och filmade vid Estonia. I straffskalan för brottet finns böter och fängelse upp till två år.

Förnekar brott

Enligt stämningsansökan ska de två åtalade männen, som båda är i 35-årsåldern, ha varit del av ett team där varje medlem utfört specifika uppgifter. Den ene mannen ska bland annat ha ansvarat för att skapa 3D-modeller av det som filmteamet spelat in. Den andre mannen ska bland annat ha varit produktionsansvarig ombord och haft ett övergripande ansvar för arbetsledning av filmteamet, filmningen och undervattensverksamheten.

De båda åtalade har enligt stämningsansökan förnekat brott med medgett de faktiska omständigheterna.

– Vi är överens om vad som har hänt. Vi är överens om att det har skett en undervattensverksamhet genom att man sänkt ned en dykrobot. Men vi är oense om det är straffbart eller inte när det sker på internationellt vatten från en tyskflaggad båt, eftersom Tyskland inte undertecknat avtalet om gravfrid, säger åklagare Helene Gestrin till TT.

Åklagarens bevisning består bland annat av förhör med befälhavaren på ett finskt kustbevakningsfartyg som upptäckte den tyska båten vid Estonias gravplats och skriftlig bevisning som ska styrka båtens position när det misstänkta brottet begicks.

Aldrig prövats

Det är första gången som brott mot Estonialagen prövas i svensk domstol.

– Eftersom det är internationellt vatten i botten är den här lagen egentligen ett beslut i svensk riksdag om att skapa en liten bit svenskt intressevatten ute i ett område som egentligen ingen äger. Svensk riksdag har ju ansett att det är en fullt tillämplig lagstiftning. Men det har de facto aldrig prövats i domstol och det är just tillämpningen av lagen som vi är oense om i målet här

Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Fartyget var på väg från Tallinn till Stockholm.

Publicerad: