Skogsutredningen gör ingen nöjd

Av: TT

Publicerad:
Varken skogsägare eller miljörörelse är riktigt nöjd med Skogsutredningens förslag. Arkivbild.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Varken skogsägare eller miljörörelse är riktigt nöjd med Skogsutredningens förslag. Arkivbild.

Kritik kommer från alla håll. Varken skogsägare eller miljörörelsen är nöjda med Skogsutredningen.

– Jag tror inte att man har nått ända fram, varken vad gäller syftet att stärka äganderätten eller att klargöra hur vi ska nå våra nationella och internationella miljömål, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Organisationen ser en risk att naturvårdsarbetet i skogen kommer att försvåras om utredningens förslag blir verklighet.

– Det är problematiskt att den huvudsakliga skyddsmodellen är att markägarna själva ska anmäla vilken skog som ska skyddas, säger Johanna Sandahl.

– Det är möjligt att det finns intresse från skogsägarnas sida, men det finns en risk att det blir små områden som skyddas. Naturvårdsarbete bygger ofta på att man behöver ganska stora, sammanhängande områden för att värdena ska kunna upprätthållas.

Kritiska skogsägare

Man skulle kunna tro att skogsägarna välkomnar förslaget med större frivillighet att avsätta skog. Men även LRF Skogsägarna är kritiska.

– Frågan är hur mycket frivillighet det blir i verkligheten, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Han hänvisar till att runt en halv miljon hektar fjällnära skog ska skyddas från skogsbruk; en yta större än hela Västmanlands län. Dessutom ska 150 000 ytterligare hektar skyddas.

Han anser heller inte att utredningen lever upp till direktiven, att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten.

– När vi ser de sammantagna förslagen tycker vi faktiskt inte att de levererar på det, på det sätt som vi hade förväntat oss, säger Paul Christensson.

Gammal konflikt

En gammal konfliktfråga är inventering av extra skyddsvärda skogsområden, så kallade nyckelbiotoper, något som markägare varit mycket kritiska till. Nu föreslås att Skogsstyrelsen ska sluta med detta och att det befintliga registret ska rensas från tidigare bedömningar.

Detta är något som får kritik från miljörörelsen.

"Att utredningen helt överger nyckelbiotopsbegreppet ökar risken att höga naturvärden försvinner och det kommer inte heller underlätta för markägare", säger Linda Berglund på Världsnaturfonden i en kommentar.

Hon tror att det riskerar att underminera certifiering som verktyg och att svenska skogsprodukter då får svårare att konkurrera internationellt.

Löser inga knutar

Om miljörörelsen ska lyfta fram positiva förslag i utredningen blir det att så stora delar av den fjällnära skogen föreslås få skydd. Ett annat förslag som får tummen upp är att tillsätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen

Varken Naturskyddsföreningen eller Skogsägarna tror att utredningens förslag kommer att lösa den grundläggande konflikten mellan naturvård, äganderätt och produktion.

– Politiken måste kliva fram ett snäpp. Här är genuina avvägningar som måste göras mellan en rad olika intressen, säger Paul Christensson.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN