Uppsala

Lärare kritiska till kommunens corona-hantering

Av: 

Magnus Jansson Klarin

Lärare är kritiska till kommunens hantering av coronaviruset.
Lärare är kritiska till kommunens hantering av coronaviruset.

NYHETER

Allt fler lärare hör av sig till Lärarförbundet och är oroliga över kommunens hantering av coronasmittan som man menar är alldeles för nonchalant.

– Jag vet inte riktigt vad det beror på, om de tar för lätt på det här eller bara är omedvetna så att de upplevs som nonchalanta, säger Ingela Grehn, huvudskyddsombud på Lärarförbundet i Uppsala.

Folkhälsomyndighetens direktiv gäller visst skolorna och skolmatsalarna. Det menar Ingela Grehn, huvudskyddsombud på Lärarförbundet i Uppsala, som är fundersam till det uttalande som Helena Hedman Skoglunds (L), ordförande i utbildningsnämnden, gjorde i samband med en artikel som Aftonbladet publicerade i förra veckan.

– Normalt sett är det vanligt att det ofta är fullt i matsalen då alla elever ska hinna äta lunch inom en viss tid. Nu gäller inte dessa åtgärder skolorna, men skolorna ser ändå över rutinerna, sa Helena Hedman Skoglund (L) då.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer om åtgärder gäller i högsta grad skolorna, och i föreskriften om allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 för restauranger och caféer det står klart och tydligt i föreskriften att den också omfattar skolmatsalar, säger Ingela Grehn och fortsätter.

– Redan den 13 mars påtalade vi hur viktigt det är med avstånden i skolan. Den 16 mars kom sedan Folkhälsomyndighetens rekommendationer om åtgärder där skolorna ska undvika större samlingar. Antingen genom att förskjuta skolstart och skolslut, se till att eleverna inte äter samtidigt i matsalen, förlägga mycket av verksamheten utomhus och planera in raster under olika tider. I dag har det blivit nästan tvärtom.

Hur tycker du att skolorna har skött detta?

– På vissa skolor ser vi att man inte ens har diskuterat och funderat kring detta, utan bara tagit beslut om att i första hand säkra bemanningen och därmed riskerat att motverka Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur menar du?

– I stället för att ha mindre grupper så väljer man på flera skolor att slå ihop klasser och göra grupperna större när det saknas elever. Det är ju precis tvärtemot Folkhälsomyndighetens direktiv. När många elever är frånvarande går det ju utan bekymmer att säkra avståndet och därmed följa rekommendationerna.

Årskurs 3 på Vasastans Montessoriskola har gympaträning i Vasaparken i Stockholm. Bara halva klassen närvarar då resten är hemma på föräldrarnas initiativ,

”Nonchalanta eller okunniga?”

Vad det beror på att Uppsala kommun, enligt Lärarförbundet, ännu inte följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om åtgärder vet inte Ingela Grehn.

– Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Om man bara är nonchalanta, eller helt enkelt inte har varit medvetna om att Folkhälsomyndigheternas regler faktiskt också gäller skolorna? I vissa fall verkar det också som att man skjuter ut problemet på enskilda lärare, i stället för att sätta tydliga direktiv som hela skolan ska jobba med.

Vad säger de lärare som hör av sig till er?

– Många är väldigt oroliga. Vissa av dem tillhör också riskgrupperna, eller har nära anhörig som är i riskgrupp, men de kan inte stanna hemma för att det inte finns personal samt att de inte har rätt till sjukpenning i dagsläget. Vi tror dock att det går att hitta personal och vikarier med tanke på att många har permitterats inom andra yrken.

Skämtas om covid-19-smitta

Enligt Ingela Grehn, som tycker att kommunen borde ge eleverna två veckors påsklov för att skolan ska hinna planera och omorganisera, säger också att lärare vittnar om att det skämtas om viruset på ledningsnivå.

– Det har kommit till vår vetskap, och det här är ett riktigt skräckexempel, men där man alltså på ledningsnivå har skämtat om att ”hen är hemma på grund av smitta”. Det är inte okej, säger Ingela Grehn som kräver bättring.

– Vi har bland annat varit i kontakt med Smittskyddsenheten om att det inte fungerar i skolorna. Vi har också legat i och fått till oss två möten med utbildningsförvaltningen. Vi har också påtalat att skolornas skyddsombud i många fall inte har fått vara med under de riskbedömningar som man skulle ha gjort i samband med upprättandet av kris- och handlingsplaner. Vi vet dock att det har fungerat bra på förskolan och på de flesta gymnasieskolor så här sticker grundskolan ut.

Tror du att det kommer att bli någon bättring?

– Det måste det bli om skolorna ska kunna hålla öppet över tid och säkra smittskyddet som till stor del går ut på att hålla avstånd och tvätta händerna. Sverige är ett exceptionellt land som är ett av de få i världen där man låter skolorna vara öppna, trots att det finns bevis på att det också smittar mellan barn. Om det ska fungera måste Folkhälsomyndighetens rekommenderade åtgärder finnas på plats. När det inte gör det, då får vi sjuka och orolig personal i skolorna.

Christina Stenhammar, tillförordnad grundskolechef på Uppsala kommun.

Kommunen känner inte igen sig i kritiken

Christina Stenhammar, tillförordnad grundskolechef på Uppsala kommun, blir överraskad när hon får höra om kritiken från Lärarförbundet.

– Som chef för grundskolan vill jag säga att vi tar Folkhälsomyndighetens alla direktiv på största allvar. Vi är inte ute efter att skämta eller på något sätt nonchalera något, arbetsmiljön för personalen är en central fråga som gäller för hela kommunen, säger Christina Stenhammar.

– Sedan måste man komma ihåg att vi i Sverige, till skillnad mot andra länder, både måste se till att stoppa smittspridningen och samtidigt hålla skolorna öppna. Det är en utmaning, inte minst med tanke på att det hela tiden kommer nya direktiv, och dessutom gick vi in i den här krisen med redan en stor sjukfrånvaro.

Så du känner inte igen dig i den här kritiken?

– Nej, det gör jag verkligen inte. Den här krisen är något vi tar på fullaste allvar. Jag tycker också att vi har en bra dialog och samverkan med skyddsombuden. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba med varandra, och inte emot varandra, för att det här ska bli så bra som möjligt. Vi kommer givetvis att återuppta och fortsätta vårt arbete med att riskbedöma på olika nivåer efter påsklovet.

Vad säger du om att kritiken mot att skolorna, i motsats till direktiven, väljer att slå ihop klasser och grupper?

– Jag vet att det har förekommit på vissa enheter, men då har det varit en nödvändighet för att helt enkelt kunna bedriva lektionerna. Jag vill också betona att det aldrig har varit så att grupperna har blivit större än det antal elever man vanligtvis är i en klass.

”Jag tror att det har blivit en missuppfattning”

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, tror att hennes tidigare uttalande har missuppfattats.

– Jag tror att det har blivit en missuppfattning. Det jag syftade på med mitt uttalande var att skolmatsalar inte omfattas av förbudet om max 50 personer, vilket också går att läsa på Livsmedelsverkets uppdaterade information. Däremot är det nödvändigt att vidta åtgärder ändå för att minimera riskerna för att smittan ska spridas, och det är givetvis något vi jobbar med hela tiden, säger Helena Hedman Skoglund (L).

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert:

LÄS VIDARE

Så hanteras de nya corona-direktiven i Uppsalas skolor

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Coronaviruset

Skola & utbildning

Lärarförbundet

Folkhälsomyndigheten