Varnar för kvävefyllda majsbollar – magsäcken kan gå sönder

Publicerad:

NYHETER

Majsbollar fyllda med kväve har blivit en populär trend på sociala medier.

Men fenomenet kan leda till allvarliga skador – i västa fall kan det leda till en sprucken magsäck.

– Jag tror inte att ungdomar vet om att det är farligt, utan man gör det som en kul grej, säger Christin Edmark vid Giftinformationscentralen.

”Dragon’s Breath” är ett fenomen som har växt fram och blivit en stor trend på sociala medier.

Det går ut på att stoppa majsbollar fyllda med flytande kväve i munnen, och stötvis ”puffa” ut gas som bildar en rökliknande utandning.

– Det här säljs lagligt, och jag tror inte att det finns något ont uppsåt bakom försäljning av detta, säger Christin Edmark, överläkare på Giftinformationscentralen.

Trenden har fått spridning på bland annat apparna Tik-tok och Instagram, som är två sociala kanaler som är populära bland ungdomar.

I ett pressmeddelande på Läkemedelsverket skriver Giftinformationscentralen att man under senaste tiden fått in fall där det funnits risk för allvarliga konsekvenser efter att personer utfört ”Dragon’s Breath”.

Och nu går man ut och varnar för den populära trenden.

– Man har kunnat se ett antal allvarliga fall i andra länder, och därför tycker vi att det är vettigt att gå ut och varna för det här. Det är inte rimligt att man väntar tills ett stort antal skador ska ha inträffat, för vi vill inte att barn och ungdomar ska skadas av någonting som egentligen var menat som en ”kul grej”, säger Christin Edmark.

De populära majsbollarna som kan få magsäcken att spricka.
Foto: WIKIPEDIA
De populära majsbollarna som kan få magsäcken att spricka.

Att få i sig flytande kväve eller stora mängder kvävgas kan vara skadligt på flera sett. Dels kan man utsättas för medvetslöshet, vilket enligt Edmark främst beror på att intaget av kvävgasen gör att det ersätter syrgasen i lungorna – något som leder till syrebrist.

Men man kan också se andra risker i samband med ”Dragon’s Breath”-trenden. Bland annat brännskador eller i värsta fall – en sprucken magsäck.

Kväve expanderar till 700 gånger sin egen volym när det förångas. Och i praktiken innebär det enligt Christin Edmark, att om du till exempel dricker fem milliliter flytande kväve, så kan det leda till 3,5 liter gas i magen.

– Det som är farligt när man ser till ”Dragon’s Breath” är om inte allt kväve har förångats i munnen, utan att man istället sväljer flytande kväve. Och det i sin tur kan då leda till att magsäcken spricker, säger hon.

Foto: Nino Ramsby
Christin Edmark, överläkare på Giftinformationscentralen.

Men flytande kväve kan även medföra skador när den förångar i munnen.

– Det som oftast händer är att man får brännskador. Alltså frostskador som blir som frätskador nästan. Skador som sätter sig i munhåla, svalg, andningsvägar magtarmkanaler och magstupen, säger Christin Edmark, och tillägger att denna typen av skador bör ses som ”illa nog”.

Giftinformationscentralen hoppas att man med tydliga exempel ska kunna förmedla varför den pågående Tik-tok-trenden inte är bra.

– Vi vill att föräldrar eller barn själva som läser om det här, pratar med varandra och gärna kommer med med konkreta exempel på varför det här inte är bra. Att man kan få ta del om information om vad som kan hända. För vi vill inte att man håller på med det här, säger Christin Edmark.

Publicerad: