Utredning om isolerade barnen i Ystad klar

”Kommunen har brustit i ansvaret och brutit mot lagen”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Fem barn hölls isolerade från samhället.

Nu är utredningen om Ystadsfallet klar – och den visar på allvarliga brister.

– Sommaren 2019 blev det uppenbart för alla att Ystads kommun brustit i att axla ansvaret för de fem barnen, säger Mariana Vikström, kommundirektör.

Den externa utredaren Ann-Marie Begler uppmanar nu kommunen att göra en polisanmälan. Så att brott mot barnen kan utredas.

I somras avslöjade tidningen Sydsvenskan att fem barn i Ystad hållits isolerade från samhället under flera år. Barnen hade bland annat inte gått i skolan och saknade grundläggande kunskaper och färdigheter, enligt tidningen.

Föräldrarna ska ha lurat omgivningen att barnen utbildades via en webbaserad skola i USA.

Den misstänkta vanvården upptäcktes efter att en skolchef anade oråd och åkte till familjens bostad. De fyra yngsta barnen, som var mellan 4 och 16 år, blev därefter akut omhändertagna av socialtjänsten. Det femte syskonet var 18 år och stannade kvar hos sina föräldrar.

”Kommunen har brustit”

Ystads kommun har tagit in en extern utredare, Ann-Marie Begler, tidigare chef på Försäkringskassan, för att gå till botten med hur situationen kunnat uppstå.

Vid en presskonferens på onsdagen presenteras hennes resultat. Rapporten visar på allvarliga brister i kommunen och att man brutit mot lagen.

– Sommaren 2019 blev det uppenbart för alla att Ystads kommun brustit i att axla ansvaret för de fem barnen, säger Mariana Vikström, nytillträdd kommundirektör.

”Såväl utredningar som beslut om skolplikten har varit bristfälliga och inte följt skollagens, förvaltningslagens eller kommunallagens bestämmelser”, uppger Ystads kommun.

– Kommunen hade kunnat agera annorlunda än vad man har gjort. Bristerna är inom två områden. Dels ledning samt ordning och reda. Det andra området är kunskap och kompetens, säger Begler.

Enligt Ann-Marie Begler har anställda inom kommunen inte fullföljt anmälningsskyldigheten samt att de anmälningar som gjorts endast varit muntliga.

– Jag har inte kunnat hitta någon dokumentation över huvud taget kring vilka anmälningar som gjorts, säger hon.

Förklaringen kan vara att den som tagit emot den muntliga anmälan inte skrivit ned och registrerat den. Det kan också vara så att pärmen med anmälningar har gallrats, säger Begler.

”Får inte drabba andra barn”

Dokumentationsbristen gör att utredaren inte kan bedöma om en utredning borde ha inletts tidigare. Efter att historien om de isolerade barnen uppdagades polisanmäldes föräldrarna men någon förundersökning inleddes aldrig.

– Jag menar att socialnämnden nu bör göra ytterligare en polisanmälan för att få till stånd en förundersökning, säger Begler.

Begler har även föreslagit åtgärder för att stärka skyddsnätet.

– Den skada som bristerna förorsakat de aktuella barnen får inte drabba andra barn, säger Mariana Vikström.

Barnen kan kräva skadestånd

Mariana Vikström riktade även några ord direkt till de drabbade barnen.

– Det är futtigt men vi beklagar och ber om ursäkt. Det finns inga ord för detta, säger Vikström.

Hon meddelade att kommunen följer barnens utveckling i de skolor de nu går i. Barnen ska under omständigheterna må bra.

Att barn missar skolan under stora delar av sin uppväxt får effekter för deras utveckling. På presskonferensen lyftes frågan om barnens rätt till skadestånd från kommunen. Om en ny förundersökning om brott mot barnen inleds kan det leda till att de får skadestånd. Ett sådant yrkande kan komma från barnen själva genom en jurist eller från kommunen.

– Den möjligheten finns så klart. Det kommer vi att överväga, säger Mariana Vikström.

Sjukhusledning utreder fallet

Alla fem barnen hade genom åren på olika sätt varit i kontakt med sjukvården. De senaste besöken ska ha skett bara några månader innan barnen omhändertogs.

Trots det gjorde ingen vårdpersonal en orosanmälan. Vilket man enligt lag är skyldig att göra vid misstanke om att barn far illa.

Under dagens presskonferens meddelade Ann-Marie Begler att Skånes universitetssjukhus inlett en egen utredning.

Det bekräftas av Marie Ekberg, chefläkare för Skånes universitets sjukhus, när Aftonbladet når henne på telefon.

– Det är viktigt att se om vi i vården på något sätt har brustit kring de här barnen, säger Marie Ekberg.

Det var Barnskyddsteamet i regionen som lyfte frågan om en utredning om varför ingen orosanmälan gjorts.

Marie Ekberg vill i dagsläget inte kommentera det faktum att ingen anmälan gjordes. Hon inväntar utredningen som beräknas vara klar inom ett par veckor.

- Om vården har brustit på något sätt och det har påverkat barnen så får man överväga att anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säger hon.

Publicerad:

LÄS VIDARE