IVO kritiserar Skånes äldrevård under pandemin

Av: Frida Carlqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Samtliga regioner kritiseras av IVO för bristfällig hantering av äldre på särskilda boenden under pandemin.

Sju primärvårdsenheter i Skåne har granskats.

– Lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO i ett pressmeddelande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Region Skånes hantering av äldre personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 på särskilda boenden. Samtliga regioner kritiseras.

– Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO i ett pressmeddelande.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

I Skåne genomfördes tillsynen på sju vårdcentraler eller kliniker som ansvarar för läkarinsatser på vissa särskilda boenden. Man anser bland annat att de äldre inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov då personen haft misstänkt eller konstaterad covid-19. Äldre och dess närstående har heller inte fått tillräcklig information om man har smittats, menar IVO.

Man ska inte heller ha följt de regelverk som gäller för ställningstagande om vård i livets slutskede. Det ska också ha funnits brister i primärvårdens patientjournaler vad gäller vården av äldre under pandemin.

Region Skåne skickade under eftermiddagen ut sitt svar på kritiken.

”Detta är patienter som vi värnar om, oavsett vilket skede i livet de befinner sig eller var de vårdas och vi tar IVO:s kritik på största allvar. Vi är tacksamma för granskningen som är en del av vårt kontinuerliga och systematiska förbättringsarbete. Det ger oss en möjlighet att se vad vi ytterligare behöver förbättra, utöver de åtgärder som redan vidtagits”, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne i pressmeddelandet.

Regionerna har fram till den 15 januari 2021 på sig att skicka in en redovisning över sin inställning till kritiken.

Tillsynsbeslut om privata vårdaktörer och kommunerna väntas i december.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN