Byggde it-plattform för 296 miljoner – som aldrig användes

Stockholms stad stoppar projektet med ”Esset”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Stockholms stad beslutade 2016 att avsätta 570 miljoner till ett nytt it-system, döpt till ”Esset”.

Nu stoppas projektet som hittills kostat 269 miljoner kronor – utan att det någonsin använts.

– I princip kan man säga att det lagts flera hundra miljoner kronor på att lära socialtjänsten använda Skype, säger en uppgiftslämnare.

Projektet att ”modernisera Stockholms sociala system” inleddes 2016 och fick en budget på 570 miljoner kronor.

De sociala systemen kan kort beskrivas som en it-plattform för de drygt 18 000 anställda inom Stockholm stads individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

”Plattformen” döptes i en intern namntävling till Esset.

Då hette det att ”de nuvarande systemen kommer helt att bytas ut och samtliga användare kommer att utbildas i Esset och i de nya arbetssätten”.

Den numera nedplockade informationssajten om Esset.
Den numera nedplockade informationssajten om Esset.

”Dragit i handbromsen”

296 miljoner kronor senare stoppas Esset – ett verktyg som aldrig använts. I tisdags meddelade Stockholms stad internt att projektet ”byter inriktning”.

– I det här fallet har vi dragit i handbromsen innan vi ens har kommit i drift. Om man inte driver ett it-projekt i den takt som önskas finns risk att kostnaderna driver iväg, säger it-direktör Andreas Nordström, som är projektägare och ingår i styrgruppen för moderniseringsarbetet.

– Och det är inte hållbart.

Enligt intern information om beslutet som Aftonbladet tagit del av genomfördes en projektöversyn i somras där man kom fram till att det är nödvändigt att avbryta.

– Dels har vi själva en komplex verksamhet i Stockholms stad med att ena vår socialtjänst, dels har det tagit längre tid att programmera systemet. Då har det blivit de här förseningarna, då kan vi inte fortsätta helt enkelt med tanke på de prognoser som förelåg med en ungefär tredubblad budget, säger Andreas Nordström.

– Det var ett tufft beslut, men ett nödvändigt för att hålla oss inom tid och budget.

Andreas Nordström

Använt halva budgeten

Nu har Stockholms stad börjat plocka ner sajterna med information om Esset från nätet. Enligt Andreas Nordström har de inte nyttjat hela det budgeterade beloppet. 

– Ungefär hälften av budgeten har gått åt hittills, säger han.

Han vill först inte kommentera uppgiften om att pengarna gått till att utbilda ”personalen i att använda Skype”.

– Det är inget jag känner igen eller kan kommentera, säger han.

Men återkommer sedan:

– Jag har insett vad frågan kan handla om. I början av projektet gjordes en mindre insats, med en digital utbildning för socialtjänsten i att använda Skype. En utbildning som vi även kunnat använda i andra sammanhang, säger Andreas Nordström.

De resterande 274 miljonerna ska enligt Andreas Nordström nu användas för att modernisera det system som används i dag, Paraply.

Som också var anledningen till att moderniseringsarbetet påbörjades 2016. Paraply ansågs fungera dåligt och medarbetarna var missnöjda med systemet.

På en numera nedplockad informationssida om projektet förklarar Stockholms stad behovet av modernisering så här:

”Dagens sociala system infördes i slutet av 90-talet och har begränsade utvecklingsmöjligheter. Medarbetare och invånare vill ha nya arbetssätt och digitala stöd som tar till vara på de möjligheter som dagens teknik ger”.

”Kan upplevas omtumlande”

I den interna information om att projektet förändras som getts till berörda medarbetare förklaras den nya inriktningen så här:

”Projektet övergår istället till en modernisering av nuvarande sociala system och omhändertar i detta den verksamhetsutveckling som gjorts inom ramen för projektet”, skriver Alexandra Göransson, biträdande stadsdirektör och ledamot i styrgruppen, i den interna information som Aftonbladet tagit del av.

Alexandra Göransson skriver också att hon har förståelse för att ”bytet av inriktning kan upplevas omtumlande för många”.

I stället för Esset är målet nu att ta fram en ny projektplan för att förbättra det gamla systemet Paraply. Förhoppningen är att planen är klar till sommaren.

– Vi lägger inte ner projektet. Vad vi gör är att byta inriktning från en lösning, en så kallad bpm-lösning, till en annan, att utveckla våra befintliga system, säger Andreas Nordström

– I och med att det blivit ganska stora förseningar med den plattformen har vi nu valt inriktningen att utveckla de stöd vi har i Stockholm stad och modernisera dem i stället.

 

Publicerad: