Skatteverkets expert om surrogatbarnen: ”Vi måste följa lagen”

Av: Gustaf Tronarp

Publicerad:

Det räcker inte att barnen är svenska medborgare. Deras identitet måste också vara säkert fastställd – och för det krävs födelsebevis.

Det säger Sandra Thörn, rättslig specialist på Skatteverket.

– Jag har stor förståelse för att det kan bli svårt för föräldrarna, men vi måste fokusera på barnen.

För barn som blir till genom surrogatmödraskap utomlands gäller samma bestämmelser som för andra som kommer till världen utanför Sveriges gränser.

– Om barnet är svenskt kan ambassaden utfärda ett pass. För det behövs ett samordningsnummer som man får av oss, säger Sandra Thörn, rättslig specialist på Skatteverket.

Men innan detta sker måste Skatteverket veta att barnets identitet är helt fastställd. För det krävs i normalfallet ett födelsebevis.

– Det får inte finnas någon osäkerhet om var och när barnet är fött. Om det inte finns ett födelsebevis saknas ofta dessa uppgifter.

”Det har inte med rutiner att göra utan det är lagstiftningen som anger att identiteten måste vara fastställd. Vi måste följa lagen”, säger Sandra Thörn, rättslig specialist på Skatteverket.
Foto: TT
”Det har inte med rutiner att göra utan det är lagstiftningen som anger att identiteten måste vara fastställd. Vi måste följa lagen”, säger Sandra Thörn, rättslig specialist på Skatteverket.

Barnen är svenska medborgare

Enligt Sandra Thörn är bestämmelserna på detta område hårda för att barns säkerhet ska tryggas.

– Det är viktigt att barn inte kan föras över landsgränser på ett okontrollerat sätt. Vi måste utgå från barnens bästa, säger hon.

Markus Holm Tylöskog är Martina och Olofs juridiska ombud i Sverige. Han är kritisk till Skatteverkets resonemang.

– En svensk tingsrätt har fastställt faderskapet. Eftersom pappan är svensk blir barnen också svenska. Mot den bakgrunden borde de kunna resa hem med en gång.

”Handlar inte om rutiner”

Men Sandra Thörn uppger att det inte räcker att barnen är svenska medborgare.

– Identiteten måste vara fastställd och det är inte samma sak som att medborgarskapet är fastställt.

Situationen har blivit väldigt besvärlig för den här familjen. Hur ser du på det?

– Jag har stor förståelse för att det kan bli svårt för föräldrarna. Men vårt uppdrag är att fokusera på barnen.

Skulle ni inte kunna justera era rutiner mot bakgrund av förändringen som de georgiska myndigheterna genomfört?

– Det har inte med rutiner att göra utan det är lagstiftningen som anger att identiteten måste vara fastställd. Vi måste följa lagen, säger Sandra Thörn.

Publicerad:

LÄS VIDARE