Expert om barn som förs utomlands: Svårt för Sverige att agera

Av: Gustaf Tronarp

Publicerad:

Det är mycket komplicerat att få hem Yassin, 7, från Tunisien.

En viktig orsak är att landet inte har undertecknat Haagkonventionen.

– Svenska myndigheter har begränsade möjligheter att agera, säger Negin Amirekhtiar, sakkunnig vid Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck.

Haagkonventionen innehåller bestämmelser som ska öka barns trygghet och förhindra krockar mellan olika länders rättssystem.

Om ett barn förs till ett land som skrivit under konventionen kan utrikesdepartementet komma till undsättning. Men sjuåriga Yassin befinner sig i Tunisien, som står utanför avtalet. Det gör situationen svårhanterad.

– Det är ofta så att svenska myndigheter har begränsade möjligheter att agera när ett barn förts till ett annat land, säger Negin Amirekhtiar, sakkunnig vid Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Negin Amirekhtiar.
Foto: Pressbild
Negin Amirekhtiar.

”Vi vet inte hur många barn som förs bort”

Hur många barn som förts utomlands mot sin vilja är oklart. Kompetensteamet driver en stödtelefon, och de senaste åren har samtalen som rör bortföranden ökat kraftigt. Fram till 30 september i år hade 127 sådana samtal kommit in. 2017 var den siffran 67 för hela året.

Men de närmare orsakerna bakom förändringen är okända. Negin Amirekhtiar och hennes kollegor ska skicka ut en enkät till landets kommuner. Målet är en tydligare lägesbild.

– Vi vet att barn förs ut ur Sverige, men vi vet inte hur många de är. Vi hoppas att enkäten ska ge oss ett underlag som kan hjälpa oss i arbetet framåt.

Skolan är viktig

Skolan spelar en viktig roll när det gäller att upptäcka barn som riskerar att föras utomlands.

– Skolan är ofta den enda kontakten som barn har med samhället utanför hemmet. Det är väldigt viktigt att skolpersonal är observanta och gör orosanmälan om de misstänker att något barn far illa.

Enligt Negin Amirekhtiar varierar kunskapen på det här området mycket mellan landets olika kommuner. Kompetensteamet arbetar för att minska skillnaderna.

– Det får inte vara så att barns öden avgöras av var i Sverige de bor. Alla har rätt att få samma stöd och hjälp.

Publicerad:

LÄS VIDARE