Babyboom för utrotningshotade djur

Det har varit en minst sagt fruktsam sommar för Västerbottens fjällrävar och vitryggiga hackspettar.

De nya tillskotten bringar nu hopp om framtiden för de bägge arterna som tidigare varit nära utrotning.

I sommar har det varit ett ovanligt stort tillskott på fjällrävenkullar i Västerbotten, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

Fjällräven har tidigare varit en ”relativt vanlig art” i Sverige innan arten började jagas intensivt på 1800-talet. Populationen sjönk sedan så kraftigt att arten fridlystes 1928.

Än i dag är fjällräven ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Men nu visar Länsstyrelsens viltkameror att det i år fötts 28 kullar valpar, vilket är det högsta antalet sedan 2015.

– Det är sådana här år som alla engagerade organisationer får ett kvitto på att vi gör skillnad, säger Malin König på Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

Några av årets fjällrävsvalpar.
Några av årets fjällrävsvalpar.

Decennier långt arbete

Arbetet med att öka artens population har varit ett pågående projekt hos Länsstyrelsen i flera decennium.

– Det är otroligt häftigt att se hur allt arbete sedan 80-talet ger resultat, säger Malin König i pressmeddelandet.

Bland annat har myndigheten tillsammans med volontärer lagt ut foder på fjällen, årligen inventerat stammen samt medicinerat skabbutbrott.

Tillsammans med lokala jägare har även fjällrävens stora konkurrent, rödräven, jagats i större utsträckning.

Men det är inte bara för fjällräven som det gått bra för i år. I Västerbottens lövskogar har även den vitryggiga hackspetten haft en fruktsam häckningsperiod.

En större hackspett angriper en björkstam
En större hackspett angriper en björkstam

Kommuner och skogsbolag har gemensamt återsällt lövskogarna, som i stora delar av landet försvunnit då modernt skogsbruket prioriterat rena barrskogar. De här återställda skogarna har nu gett hem till den vitryggiga hackspetten - som tillhör de mest hotade fågelarterna i Sverige.

– Det gäller att lista ut vad som är problemet för den hotade arten och vilka insatser som behöver göras på vilka platser. Den kunskapen är avgörande för att kunna gör mesta möjliga nytta med insatserna, säger Malin König.

Fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur
Fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur
Publisert:

LÄS VIDARE