Missionärens kropp lämnas – för att skydda invånarna

John, 27, blev dödad av pilregn från urbefolkning på avlägsen ö.

Snuva hotar
Svårt att hämta kroppen