Dödsfallen i trafiken har minskat kraftigt de senaste åren.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dödsfallen i trafiken har minskat kraftigt de senaste åren.

Halvering av dödsfallen i den skånska trafiken

Publicerad:
Uppdaterad:
Dödsfallen i trafiken har minskat kraftigt de senaste åren.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dödsfallen i trafiken har minskat kraftigt de senaste åren.

NYHETER

Allt färre omkommer i trafikolyckor.

Förra året dog 24 personer i den skånska vägtrafiken.

Det var hälften så många som föregående år.

När Transportstyrelsen under onsdagen publicerade den preliminära olycksstatistiken för 2019 stod det klart att det var ett rekordår. I hela landet förolyckades 223 personer i vägtrafiken, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna startade på 1950-talet.

I Skåne län har antalet dödsfall i trafiken halverats. 2018 omkom 48 personer i den skånska vägtrafiken medan det var 24 stycken som omkom förra året.

Vad den kraftiga minskningen beror på är dock svårt att sia om.

– Det är svårt att säga just nu, när vi inte fått allt underlag så kan vi inte börja och sätta igång analysen. Det är ett arbete som kommer pågå fram till april. Då kan vi säga någonting mer speciellt om bland annat den lokala och regionala utvecklingen, men det är för tidigt nu, säger Khabat Amin, statistiker vid Transportstyrelsen, som även betonar att 2018 stack ut i negativ bemärkelse i hela riket.

Flest dödsfall i landet

Även om fjolårssiffrorna halverats i Skåne var det länet i landet som var mest olycksdrabbat. Inget län hade fler dödsfall i trafiken än Skånes 24.

– Det vi ska komma ihåg är att man ska sätta alla trafikolyckor i kontrast till hur mycket man kör. Inom de områden vi kallar trafikarbete är det klart Skåne är ett stort område med mycket trafik. Men relationsmässigt tror jag inte det är så mycket mer jämfört med resten av landet, säger Khabat Amin.

Stockholm och Västra Götaland hade 20 omkomna vardera i trafiken 2019. När det gäller antalet svårt skadade hade de bägge länen dock klart fler drabbade än Skåne.

Hastigheten spelar stor roll

För att kunna slå fast varför Skåne trots det har fler dödsfall menar Amin att fjolårssiffrorna behöver analyseras mer.

– Men det är klart att just slumpen spelar en väldigt stor roll när det är så få dödsolyckor. Om man tittar på allvarliga olyckor, exklusive dödsolyckor, får man lite bättre siffror. Det är lite säkrare eftersom det är fler där och då ser vi att hastigheten är en väldigt avgörande faktor.

– Jag kan inte säga att det är sämre hastighetsefterlevnad i Skåne men det är nåt man ska komma ihåg att det är en avgörande faktor när man ska svara på varför det är en skillnad.

I den statistik som Transportstyrelsen har sedan 2006 har Skåne aldrig haft så få omkomna i trafiken som 2019. Från 60 omkomna 2006 och 69 stycken 2007 till 24 stycken 2019.

Flera faktorer bakomliggande

– Man kan säga att det beror på olika saker men framförallt har vi säkrare fordon och att det är bättre standard på vägarna, säger han och lägger till:

– Tillsammans med det vi gör med andra aktörer som polis, Trafikverket och kommuner för att förbättra trafiksäkerheten. Efter så många år ser man nu resultatet mer och mer. Det är inte så enkelt eller rättvist att bara jämföra med ett år innan utan man får jämföra en längre tid.

För att färre ska omkomma i trafiken i framtiden menar Trafikverket att förarna själva också har ett stort ansvar att hålla hastigheten, inte köra onykter och inte använda sig av mobilen under körning.

På aftonbladet.se/malmö kan du följa händelser som påverkar biltrafiken i och runt Malmö i realtid. Under rubriken trafikhändelser hittar du även samtliga tågförseningar till och från Malmö.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE