Expertläkaren: Deras oro är obefogad

Flera av villaägarna som bor på den giftiga marken i Mariebo har drabbats av allvarliga sjukdomar – som de befarar kan vara kopplade till att de exponerats under en lång tid.

Gunnar, 76: Det är klart att man funderar

Leif, 70: Vi känner oss som labbråttor

Länsstyrelsen: Besvärlig typ av förorening