Detta vet vi om covidvaccinen

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Hittills finns det tre godkända covidvaccin som används i Sverige. Det är vaccin från Moderna, Pfizer/Biontech och Astra Zeneca.
Foto: Johan Nilsson/TT
Hittills finns det tre godkända covidvaccin som används i Sverige. Det är vaccin från Moderna, Pfizer/Biontech och Astra Zeneca.

NYHETER

Sex covidvaccin kommer att spela stor roll för att bekämpa coronaviruset de närmaste månaderna.

Men flera saker skiljer vaccinen åt.

Pfizer/Biontech

 • Hur väl skyddar vaccinet mot covid-19?
  Vaccinet från Pfizer/Biontech har en hög skyddseffekt på uppemot 95 procent mot infektion av covid-19, enligt Läkemedelsverket.

 • Vem vaccineras med Pfizer/Biontech-vaccinet?
  Till halvårsskiftet kommer hälften ha vaccinerats av de svenskar som då fått sina vaccindoser, enligt vaccinsamordnare Richard Bergström. Rent formellt har EU godkänt vaccinet för personer som är 16 år och äldre.

 • Hur många vaccindoser behövs?
  Två vaccindoser med tre veckors mellanrum.

 • Hur ser det ut med eventuella biverkningar?
  Hittills har en övervägande majoritet av biverkningarna varit milda. De vanligaste biverkningarna som Läkemedelsverket fått rapporter om i Sverige är smärta vid injektionsstället, feber, trötthet och klåda.

 • Hur väl fungerar vaccinet mot virusmutationer?
  När det gäller den brittiska varianten finns inget som tyder på att vaccinet inte ska fungera. För den sydafrikanska finns studier som pekar på att vaccinet har sämre skyddseffekt. Men kunskapen är begränsad i nuläget.

 • Vad är en svaghet respektive styrka med vaccinet?
  Vaccinet bygger på mRNA-teknik. En nackdel med vaccinet är att det är väldigt känsligt och måste förvaras mycket kallt. För Pfizer/Biontechs vaccin är det rekommenderat att det förvaras vid 60 minusgrader eller kallare.
  Den relativt ny tekniken gör att vaccinet tillverkas snabbare än traditionella vaccin och förhoppningen är att metoden ska göra det lättare att producera vaccin i stor skala.

 

Foto: PONTUS ORRE
Tre vaccin mot covid-19 är hittills godkända inom EU.

Moderna

 • Hur väl skyddar vaccinet mot covid-19?
  Precis som vaccinet från Pfizer/Biontech har Modernas vaccin en skyddseffekt på uppemot 95 procent mot infektion av covid-19.

 • Vem vaccineras med Moderna-vaccinet?
  Modernas vaccin ges just nu i första hand till personer som är 65 år och äldre. Detta på grund av att vaccinet från Astra Zeneca inte rekommenderas för personer över 65 år.

 • Hur många vaccindoser behövs?
  Två vaccindoser med 28 dagars mellanrum.

 • Hur ser det ut med eventuella biverkningar?
  I de studier som gjorts av Moderna har majoriteten av biverkningarna varit milda. Vissa deltagare upplevde smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk samt värk i leder och muskler.

 • Hur väl fungerar vaccinet mot virusmutationer?
  Hittills finns inget som tyder på att vaccinet inte biter på den brittiska varianten.
  När det gäller den sydafrikanska varianten, som också finns i Sverige, finns vissa studier som pekar på att den är något mindre känslig för vaccin, men underlaget för påståendet har än så länge ansetts som "icke tillfredsställande".

 • Vad är en svaghet respektive styrka med vaccinet?
  Modernas vaccin behöver likt Pfizer/Biontech hållas fryst. Vaccinet är däremot mindre temperaturkänsligt än konkurrenten då det räcker med cirka minus 20 grader.
  Moderna, precis som Pfizer/Biontech, bygger på mRNA-teknik som man hoppas ska kunna göra det möjligt att tillverka vaccinet i stor skala relativt snabbt.

 

Astra Zeneca

 • Hur väl skyddar vaccinet mot covid-19?
  Astra Zeneca ligger något lägre än vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna när det gäller skyddseffekt. En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet visade att Astra Zenecas vaccin har en skyddseffekt på 81 procent om man lät det gå tolv veckor mellan de två doserna.

 • Vem vaccineras med Astra Zeneca-vaccinet?
  Enligt Folkhälsomyndigheten är det just nu svårt att uppskatta hur stor skyddseffekt vaccinet har på personer över 65 år. Vaccinet rekommenderas därför endast till personer under 65 år.

 • Hur många vaccindoser behövs?
  Två doser. Rekommendationen är att den andra dosen ges 9-12 veckor efter dos nummer ett, enligt Folkhälsomyndigheten. Studier har visat ett bättre immunförsvar om det går längre tid mellan doserna.

 • Hur ser det ut med eventuella biverkningar?
  Biverkningarna har varit överlag milda. I Storbritannien har man sett att vissa patienter fått smärta vid injektionsstället, huvudvärk och/eller trötthet.

 • Hur väl fungerar vaccinet mot virusmutationer?
  Sydafrika valde i början av februari att tillfälligt stoppa vaccineringen då resultatet i en mindre studie visat att vaccinet från Astra Zeneca inte ger tillräckligt skydd mot den sydafrikanska varianten av viruset. Hur mycket mindre är dock oklart.
  Hittills finns inget som tyder på att vaccinet inte biter på den brittiska varianten.

 • Vad är en svaghet respektive styrka med vaccinet?
  I det vaccin som Astra Zeneca har utvecklat består genkoden av dna. Det är en mer hållbar molekyl i jämförelse med mRNA (Pfizer/Biontech och Moderna), men riskerar samtidigt att kroppen utvecklar immunitet mot det transportvirus som används för att föra in dna i cellkärnan.
  Vaccinet kan förvaras i vanlig kylskåpstemperatur.

 

Tre andra vaccin under utvärdering

 • Janssen
  Den amerikanska läkemedelskoncernen Johnson & Johnson har ansökt om att få klartecken i EU för det vaccin som utvecklas tillsammans med nederländska dotterbolaget Janssen.

 • Curevac
  EU:s läkemedelsmyndighet EMA började i februari en löpande utvärdering av vaccinet från det tyska läkemedelsföretaget. I nuläget går det inte att dra slutsatser om vaccinets effektivitet eller säkerhet, enligt Läkemedelsverket.

 • Novavax
  EU har inte tecknat något avtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Novanax. Företaget förväntar sig ett godkännande av sin vaccinkandidat i april.

Publicerad:

LÄS VIDARE