Coronaviruset: Här är de senaste siffrorna

Så många bekräftade fall och antal döda har Sverige och världen just nu.

  • Titti Jersler
  • Johan Ekman
  • Sofia Boström
  • Patrick Wojda
  • John Carehag
  • Daniel Kozlowski
  • Viktor Bergehall
  • Mattias Sandberg
  • Richard Aschberg

* Internationella siffror kommer från Center for Systems Science and Engineering (CSSE) vid Johns Hopkins-universitetet. Sveriges siffror på bekräftade fall och döda kommer från Folkhälsomyndigheten (FHM). Från den 14 september rapporterar FHM sina sammanställda siffror tisdag–fredag då datat inte är fullständigt uppdaterat på måndagar. Läs mer här. Siffror på inlagda och intensivvårdade patienter kommer från Sveriges regioner. Uppdateras helgfria vardagar.
Antal vaccinerade uppdateras tisdag–fredag.

Bekräftat antal vaccinerade, smittade och döda i Sverige

Siffrorna baseras på Folkhälso­myndighetens (FHM) rapporterade siffror som ibland revideras i efterhand.
Tabellvyn för valet ”Senaste två veckorna” är baserad på oreviderade siffror.

* Statistiken för döda och smittade uppdateras runt klockan 14 varje tisdag till fredag med föregående dags statistik. Vaccinationssiffrorna för regioner uppdateras varje torsdag med föregående veckas data.
Från och med den 14 september rapporterar FHM sina sammanställda siffror tisdag–fredag då datat inte är fullständigt uppdaterat på måndagar. Läs mer här. Färgerna representerar en uppdelad procentskala i relation till värdet av den mest drabbade regionen. Den ljusaste färgen är den lägsta procenten och den mörkaste färgen är den högsta procenten.

Siffrorna över dödsfall visar när dessa rapporterades till FHM. Det kan med andra ord vara så att personerna de rör egentligen dog ett tidigare datum än vad som visas.

Den 27/8 justerade FHM ner siffran för antal smittade i Sverige på grund av ca 3 700 felaktiga provsvar. Läs mer om de felaktiga provsvaren hos FHM här.

Bekräftat antal smittade och döda i världen

Klicka på länderna för mer information och navigera med knapparna under kartan.

* Internationella siffror är från Johns Hopkins University, CSSE, och de svenska siffrorna är från Folkhälsomyndigheten. Kartan uppdateras dagligen.

Antalet coronapatienter på landets sjukhus

Diagrammet visar antalet patienter inlagda på Sveriges alla sjukhus per dag sedan 19 mars. Den mörkare röda färgen visar antalet som varje dag ligger på en intensivvårds­avdelning i Sverige. Den ljusare är alla övriga inlagda som vårdas för covid-19.

Så många vårdas i Sverige – region för region

Tabellen visar antalet patienter som för tillfället är inlagda på Sveriges sjukhus i alla regioner. Siffran i parentes är förändringen jämfört med dagen innan. Tabellen uppdateras efter kl 16 helgfria vardagar.

”IVA” syftar på intensivvårdade patienter, det vill säga mycket allvarligt sjuka personer. Vissa regioner justerar sina siffror i efterhand allt eftersom registrering av bekräftade covid-19-patienter görs.

Siffrorna kan ändras eftersom Folkhälsomyndigheten ibland justerar dem i efterhand.

Från och med den 19 juni gick Folkhälsomyndigheten (FHM) över till att enbart rapportera in siffror på helgfria vardagar. Från och med den 14 september rapporterar FHM sina sammanställda siffror endast tisdag–fredag då datat inte är fullständigt uppdaterat på måndagar.

Situationen i Sverige jämfört Norge

I linjediagrammen kan du se hur situationen mellan Sverige och Norge skiljer sig. De två övre diagrammen visar hur många patienter med covid-19 som legat inlagda på sjukhus i Sverige och Norge dag för dag sedan 19 mars. I de två nedre kan du se antalet bekräftat smittade och antalet döda summerat över tid under samma period.

Du kan växla mellan ländernas siffror om du trycker på knapparna ovanför diagrammen.

Källa norska siffror: VG.no
Källa svenska siffror: Folkhälsomyndigheten och Sveriges regioner

Diagrammet uppdateras varje vardag med gårdagens siffror.

Dödsfallen över tid – länders utveckling jämfört med Sverige

Diagrammen visar hur många som har dött över tid i åtta länder. Den grå linjen är Sveriges dödsfall under motsvarande tidsperiod. Du kan växla mellan att se utvecklingen i faktiskt antal döda, eller i antalet döda per 100 000 invånare.

* Alla linjerna börjar från den dagen länderna rapporterat in två dödsfall på grund av covid-19. Grafernas stående axel visar hur många som har dött, och den liggande visar antalet dagar sedan dagen två personer avlidit. Till exempel rapporterades det andra dödsfallet i Sverige den 14 mars, och i Italien den 22 februari.
Siffrorna från Sverige är från Folkhälsomyndigheten. Internationella siffror är från Johns Hopkins University, CSSE. Kartan uppdateras dagligen med siffror från gårdagen.

Smittoutvecklingen i Norden

Grafen visar utvecklingen av totala antalet bekräftat smittade i Sverige, Norge, Finland och Danmark sedan 25 februari.

Allt fler regioner erbjuder nu tester för covid-19 för alla som vill. Målet är att alla regioner ska erbjuda detta. Eftersom så inte är fallet ännu kan det ha viss påverkan på siffrorna över det totala antalet nya bekräftade fall i Sverige.

Siffrorna från Sverige är från Folkhälsomyndigheten. Grannländernas siffror är från Johns Hopkins University, CSSE. Grafen uppdateras dagligen med gårdagens rapporter.

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

Senaste nytt om coronaviruset

Är Sverige på väg mot en katastrof?

Publisert:

OM AFTONBLADET

Tipsa oss: SMS 71 000. Mejl: tipsa@aftonbladet.se
Tjänstgörande redaktörer: Emma Lindström och Lucas Klarén
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
Redaktionschefer: Karin Schmidt, Lotta Folcker
Support: Kontakta kundtjänst
AnvändarvillkorPersonuppgiftspolicyCookiepolicyRapportera fel Nyhetsbrev

OM AFTONBLADET