Peter Hultqvist: Insatsstyrka kan sättas in vid Nord Stream

Den brittiskledda militära snabbinsatsstyrkan JEF där Sverige ingår står redo att aktiveras – om Nord Stream-krisen utvecklas ytterligare.

Det säger Peter Hultqvist, försvarsminister i den sittande övergångsregeringen, i en intervju med Aftonbladet.

– Vi har diskuterat hur vi ska hantera olika typer av händelseutvecklingar, säger Peter Hultqvist.

Den militära snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force, JEF, leds av Storbritannien och samlar tio länder i Nordeuropa däribland Sverige, Danmark och Nederländerna.

I går möttes ledare från JEF-länderna för diskussion om det misstänkta attentatet mot Nord Stream-ledningarna.

Försvarsminister Peter Hultqvist uppger att diskussionen kretsade kring hur JEF kan användas i händelse av olika scenarier.

– Vi har pratat om olika scenarion och olika möjligheter, att det här är en resurs som i ett givet läge skulle kunna användas. Sen är det naturligtvis så att vi helst ser att vi inte behöver göra det. Men nu har vi fört de här resonemangen, säger Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i går i ett möte med de andra JEF-länderna.
Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i går i ett möte med de andra JEF-länderna.

Han betonar att man inte inlett någon gemensam operation – men att man diskuterar olika händelseutvecklingar och står redo. 

– Vi ser det här som en gemensam styrka som kan användas på olika sätt om det visar sig att det är nödvändigt.

”Ökad marin närvaro”

Peter Hultqvist vill inte gå in på vilka scenarion som diskuterats med de andra JEF-länderna, men Aftonbladet erfar att det kan handla om hur Sverige och Danmark med partners exempelvis kan bemöta förflyttningar av ryska örlogsfartyg nära svenskt territorium.

I ett gemensamt uttalande från JEF-ledarna pekar man på att samarbetet kan komma att handla om ökad marin närvaro och ökad underrättelseinhämtning. Peter Hultqvist vill dock inte bekräfta att det handlar om att gemensamt arbeta för att skydda andra rörledningar i Östersjön och Nordsjön.

– Naturligtvis finns det ett intresse av att se över det här på ett bredare sätt men vad vi exakt kommer att göra och inte göra har jag inte möjlighet att gå in på, säger Peter Hultqvist.

I början av mars i år höll en gemensam JEF-övning i Öresund.
I början av mars i år höll en gemensam JEF-övning i Öresund.

Hur agerar man från svensk sida om en rysk örlogsstyrka stävar mot Sveriges territorium i det här läget? 

– Ja, det tar vi ställning till i det läget, men som sagt har vi pratat om olika handlingsvägar och sen exakt vad vi gör är inget man kan diskutera innan det har inträffat.

Har man sett några ryska ageranden hittills till havs?

– Det är en fråga som Försvarsmakten i så fall får svara på.

Hur ser den svenska beredskapen ut just nu kring den här platsen?

– Nu har vi koncentrerat vissa resurser till det här området beroende på att det som har hänt har hänt, vi har haft närvaro av korvett och vi har ubåtsräddningsfartyget och vi har också incidentberedskap på flygsidan, säger Peter Hultqvist.

Peter Hultqvist säger att Sverige inte är berett att peka ut någon som ansvarig för läckorna på Nord Stream.
Peter Hultqvist säger att Sverige inte är berett att peka ut någon som ansvarig för läckorna på Nord Stream.

”Sabotage ligger bakom”

Hur säker är du på att det är ett sabotage som har skett?

– Vi bedömer det som att det här är något som inte händer av sig självt utan det är en medveten handling och ett sabotage bakom. Det är vår bedömning, däremot är vi inte beredda att peka ut någon aktör.

Han pekar på att detonationerna varit så omfattande att de till och med gett utslag i utrustning som mäter seismisk aktivitet, men något annat vill han inte gå in på kring händelsen utan hänvisar till Säpos brottsutredning som sker ”i samverkan” med danska myndigheter.

— Vi har en brottsutredning som leds av Sverige och Danmark och det är något som man respekterar och ser som en plattform för det fortsatta agerandet i det här, säger Peter Hultqvist när han beskriver hur diskussionen gått inom JEF-samarbetet.

Kartan visar de fyra läckorna på gasledningarna Nord Stream och Nord Stream 2, de ekonomiska zonerna och territorialvatten.
Kartan visar de fyra läckorna på gasledningarna Nord Stream och Nord Stream 2, de ekonomiska zonerna och territorialvatten.

Peter Hultqvist varnar för att händelsen kan komma att användas i desinformationssyfte – vilket redan har påbörjats, enligt Hultqvist.

– Det går ju alltid att bedriva omfattande desinformation kring den här typen av händelser och beskyllningarna är ju redan i gång på det internationella planet, bland annat har det ju demonstrerats i FN:s säkerhetsråds senaste sammanträde.

”En komplex och svår utredning”

Under sammanträdet pekade Ryssland ut USA som den stat som skulle ha mest att tjäna på sprängningarna vilket kraftigt dementerades av USA. 

– USA har ju tydligt klargjort sin ståndpunkt och vi deltar inte i den typen av diskussion utan vi vill göra en polisutredning och vara så grundliga som möjligt i det här och sen får vi se vad vi får fram för fakta. Det här är en väldigt komplex och svår utredning och de här beskyllningarna och den här desinformationen som är internationellt, det får vara på sin kant, säger Peter Hultqvist och lägger till:

– Det finns liksom ingen grund för att bedriva någon sorts internationell beskyllningspolitik kring det här som bara späder på olika typer av spekulationer.

Publisert:

LÄS VIDARE