Vilda teorin: Lever vi alla i ”The Matrix”?

Finns vi? Eller är vi alla bara illusioner i en gigantisk datorsimulering?

I filmen ”The Matrix” från 1999 är hela vår tillvaro är en illusion och alla våra sinnesintryck skapas i en gigantisk skenvärld uppbyggd av en rad datorprogram.

Hur provocerande världen i The Matrix än verkar, så finns möjligheten att vi inte ens har några kroppar eller hjärnor.

Forskaren förklarar: Därför är det troligaste scenariot att vi alla är simulerade.