Skolinspektionen kräver åtgärder från skolor i Trelleborg

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Arkivbild
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Arkivbild

Två skolor i Trelleborgs kommun har anmälts till Skolinspektionen.

Båda fallen gäller elever som inte hanterats på rätt sätt.

Nu kräver Skolinspektionen åtgärder.

Det första ärendet rör en elev med omfattande skolfrånvaro och behov av stödinsatser. Enligt tidningen Trelleborgs Allehanda har en rad pedagogiska utredningar gjorts och åtgärdsprogram med stödundervisning har satts in. Men Skolinspektionen anser inte att utredningarna varit tillräckligt tydliga. Dessutom menar de att det saknas en analys och beskrivning av elevens behov av stöd.

Det andra ärendet rör en elev på en annan skola. Den eleven får enligt Skolinspektionen inte det stöd som behövs. Eleven ska även ha utsatts för kränkande beteende.

Trelleborgs kommun har enligt Skolinspektionen inte följt lagstiftningens krav, och föreläggs därför vidta åtgärder mot bristerna, skriver Trelleborgs Allehanda. Barn- och elevombudet ska enligt tidningen också utreda vilka förutsättningar som finns för skadestånd.

Publicerad:

LÄS VIDARE