”Oacceptabla skillnader”

Kräver mer forskning kring hjärtkärlsjukdom hos kvinnor

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Alexandra Charles
Foto: Björn Lindahl
Alexandra Charles

Det behövs mer forskning kring hjärtkärlsjukdom hos kvinnor.
Det kräver 1,6 & 2,6 miljonerklubben.
– Överlevnad och behandling av hjärt- och kärlsjukdom måste bli lika bra för kvinnor som för män, säger Alexandra Charles, ordförande.

För att uppmärksamma kvinnors hjärtkärlsjukdom bedriver 1,6 & 2,6 miljonerklubben under mars månad kampanjen Women in red i hela Sverige.

Exempel på hjärtkärlsjukdomar är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, blodproppar, högt blodtryck, stroke, plötsligt hjärtstopp.
Den medicinska forskningen kring hjärtkärlsjukdom bedrivs i betydligt högre grad på män än på kvinnor. Det innebär att man inte tagit hänsyn till hur kvinnors menstruation, menopaus och fettfördelning påverkar hur medicinerna bryts ned och tas upp i kroppen eller vilka biverkningar som kvinnor får.

Löper dubbel risk

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt är två områden som är särskilt dåligt beforskade hos kvinnor. Det uppger Cecilia Linde, professor i kardiologi vid Karolinska institutet.
– När det gäller hjärtinfarkt är det ju så att kvinnor har lite andra symtom. Kvinnor får mer ont i käkarna och symtom som illamående, kräkning, yrsel, svaghet och utpräglad trötthet. Och då tror de inte att det är hjärtat, säger Cecilia Linde.
I dag löper kvinnor dubbelt så hög risk att dö inom ett år efter en hjärtinfarkt, som män i Sverige. Det visade en svensk studie förra året med 180 000 män och kvinnor i hjärtregistret Swedeheart.

1 av 2 | Foto: Arkiv
Cecilia Linde, professor i kardiologi på Karolinska institutet

Forskarna har kunnat se att kvinnor får mindre av kranskärlsingrepp och av blodförtunnande, blodtryckssänkande och blodfettssänkande behandling, än vad män får vid en hjärtinfarkt.
– De här skillnaderna är oacceptabla och det behövs mer kunskap och forskning på hjärtkärlsjukdom hos kvinnor, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi vid Karolinska institutet och knuten som expert till 1,6 och 2,6 miljonerklubben.
Får kvinnor sämre hjärtsjukvård än män i Sverige?

Cecilia Linde, som också är knuten som expert till föreningen, säger:

– Jag skulle inte säga att det är så generellt. Men om man inte har kunskap om kvinnors symtom, framför allt yngre kvinnors kranskärlssjukdom, då kan man ju missa det. Vår förhoppning är att kvinnor ska blir lika väl studerade som män.

Publicerad:

LÄS VIDARE