Läkemedelsverket om inkomna biverkningarna: Det vi förväntat oss

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Vaccinationerna mot covid-19 pågår i hela landet.

Samtidigt håller Läkemedelsverket ett noggrant öga på misstänkta biverkningar.

– Men det vi har fått in hittills är fortfarande enligt det förväntade, säger enhetschefen Veronica Arthurson.

I fredags hade totalt 286 853 personer fått en första dos av vaccin mot covid-19, vilket motsvarar 3,50 procent av befolkningen i ålder 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndigheten.

Totalt har även 57 019 personer fått sin andra dos, vilket motsvarar 0,69 procent av befolkningen i ålder 18 år och äldre.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om att Läkemedelsverket noggrant följer vaccinationerna och de eventuella biverkningar som rapporteras in.

Personal vaccineras med Covid-19 vaccin från Pfizer/Biontech på SUS i Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Personal vaccineras med Covid-19 vaccin från Pfizer/Biontech på SUS i Malmö.

640 biverkningssrapporter

Myndigheten har hittills tagit del av totalt 640 rapporter med misstänka biverkningar, varav 413 bedöms som icke allvarliga medan resterande 227 bedöms som allvarliga.

En rapport kan innehålla antingen en eller flera misstänkta biverkningar, förklarar enhetschefen Veronica Arthurson.

– I de 640 rapporter som nu inkommit så finns det totalt 1 771 misstänkta biverkningar. Av dessa bedöms 1 022 som tidigare kända sådana, medan 749 anses vara okända.

Men likt tidigare flaggar Veronica Arthurson återigen för att de misstänkta biverkningarna inte behöver vara orsakade av vaccinet, utan kan bero på helt andra faktorer, samt att de biverkningar som förekommer i de flesta fall är kända, förväntade och milda.

– I nuläget finns det inga indikationer på att det skulle finnas något orsakssamband mellan några nya biverkningar som rapporterats in och vaccinerna som är godkända i dag.

Följer förväntade mönstret

Bland de mer ovanliga biverkningarna som påträffats så finns några fall av lindrig överkänslighetsreaktion, samt några fall av allvarlig allergisk reaktion, så kallad anafylaxi, och akut perifer ansiktsförlamning, vilka är kända, men mer sällsynta biverkningar.

– Anafylaxi exempelvis, är en känd biverkning både för Pfizers och Modernas vaccin som vi sett i några fall men det följer det förväntade mönstret. Samma sak gäller för akut perifer ansiktsförlamning, som vi också sett i några fall, säger Veronica Arthurson och fortsätter:

– Men återigen så har vi inte sett något avvikande mönster i relation till de inrapporterade misstänkta biverkningarna, utan vi ser fortfarande ungefär det som vi har förväntat oss.

Foto: Fredrik Persson /TT / TT NYHETSBYRÅN
Läkemedelsverket.

64 dödsfall

Totalt har även 64 dödsfall i Sverige rapporterats in till Läkemedelsverket.

Samtliga har dock varit äldre personer som haft någon typ av grundsjukdom och det finns inget misstänkt orsakssamband mellan dödsfallen och vaccinet, enligt myndigheten.

– Det är dödsfall som har skett någon dag till uppemot några veckor efter vaccinationstillfället och majoriteten har varit väldigt gamla personer i 80–90-årsåldern, säger Veronica Arthurson.

Även den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA håller noggrant koll på de godkända vaccinens eventuella biverkningar både i och utanför Europa genom säkerhetsuppdatering som väntas komma en gång i månaden för de godkända vaccinen.

– Nyligen konstaterade de, precis som vi gjort, att man i nuläget inte ser några tecken på orsakssamband gällande nya biverkningar och Pfizers vaccin. De har även samma bedömning gällande de dödsfall som inrapporterats, säger Veronica Arthurson och tillägger att en motsvarande uppdatering gällande Modernas vaccin väntas komma inom kort.

– Genom den EU-gemensamma säkerhetsuppföljningen kommer man kunna agera och vidta snabba åtgärder om det är så att man misstänker att det kan finnas en allvarlig biverkning som ännu inte upptäckts.

Utesluter ingenting

För trots att allt än går enligt plan så utesluter Veronica Arthurson fortfarande ingenting.

– Vi kommer fortsatt att följa detta noggrant då det rent teoretiskt kan finnas biverkningar som vi ännu inte känner till på grund av att tillräckligt många ännu inte har vaccinerat sig. Det kan även finnas biverkningar som tar flera månader att utveckla eller få en diagnos för.

– Men det vi har fått in hittills är fortfarande enligt det förväntade och inget som gjort att vi sett ett behov av att vidta åtgärder, såsom uppdateringar av rekommendationerna i vaccinernas produktinformation. Antalet inkomna rapporter i relation till hur många som vaccinerats är dessutom inte heller särskilt högt.

PODD Den tredje vågen?

Aftonbladet Daily med Nivette Dawod, coronareporter på Aftonbladet.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE