Märkliga fyndet på asteroiden

Nu har Nasas forskare analyserat de ljusa fläckarna.

Bilderna vittnar om asteroidens dramatiska historia – och nästa gång kan jorden drabbas.