Mejla

Oisin Cantwell

Nu varnar Säpo för slopad straffrabatt – kan skapa terrorister

Publicerad:
Uppdaterad:

Det är inte bara naiva kriminologer, giriga advokater och annat skräp som är motståndare till förslaget att skrota straffreduktionen för unga vuxna.

Även hårda remissinstanser som Säpo gör tummen ner för det mest enfaldiga av regeringens kriminalpolitiska utspel de senaste åren.

Det finns en majoritet i riksdagen för att Sverige ska skrota straffreduktionen för personer mellan 18 och 20 år.

Att Sverige sedan väldigt länge på goda grunder har särbehandlat unga brottslingar, vilket även alla jämförbara länder gör, väger lätt i en tid präglad av populism, alarmism och en överdriven tilltro till vad straffrätten kan åstadkomma.

Ekot har gått igenom remissinstansernas synpunkter på den av justitieminister Morgan Johansson tillsatta utredning om hur rabatten ska skrotas. Resultatet är såväl väntat som oväntat.

1 av 2 | Foto: TT

Varnar för radikalisering

Att en myndighet som Brå och en organisation som Advokatsamfundet skulle gnälla gick att förutse. Vi vet ju alla att de där kriminologerna har förlorat sig i kulturmarxistisk mjukhet och att advokaterna kör runt i Porsche och bara bryr sig om att miljoninkomsterna inte sinar.

Det finns emellertid skäl att stanna upp ett ögonblick och begrunda vad de brottsbekämpande myndigheterna har att anföra.

Säkerhetspolisen, för att ta ett exempel, gör någonting så besvärande som att påminna om terrorism. "I flera internationellt kända fall har den radikaliserade inte stött på våldsbejakande extremism före fängelsevistelsen. Fängelsevistelsen har tvärtom varit förutsättningen för att radikalisering ska äga rum".

Inte minst ungdomar, påpekar Säpo, kan antas vara särskilt benägna att påverkas av revolutionära våldsideologier och vädjar till politikerna att fundera på detta innan förslaget genomförs.

Inte heller Åklagarmyndigheten imponeras. "Förslaget avstyrkes i sin helhet". Remissinstansen staplar nackdelar på varandra och påpekar att det kommer bli mycket dyrt för staten att börja stoppa massa 19-åringar i fängelse.

Brottsligheten har sjunkit

Vilka är då invändningarna? Utredningen har pedagogiskt sammanställt dem. Det påpekas bland annat att brottsligheten bland män i den aktuella åldern har sjunkit. Det finns med andra ord ingenting i brottsutvecklingen som motiverar reformen.

En annan aspekt är att många unga människor begår brott för att sedan rycka upp sig och bli föredömligt laglydiga skattebetalare. Att slänga dem i finkan under deras mest formbara år kan få trista konsekvenser. Som exempelvis att de får en kriminell identitet och fortsätter begå brott efter avtjänat straff.

(En förhållandevis nyligen publicerad studie i British Journal of Criminology är därvidlag intressant. Unga som dömts till fängelse i stället för exempelvis fotboja får en sämre anknytning till arbetsmarknaden åren efter avtjänat straff, vilket är den huvudsakliga förklaringen till att denna grupp har högre återfall i brott. )

Utredningen hänvisas också till den mest aktuella hjärnforskningen, utvecklingspsykologin och kriminologin, vars rön inte går att tolka som något annat än ett stöd för att fortsätta ta hänsyn till gärningspersonens unga ålder.

Huvudlöst att slopa reduktionen

Förespråkarna för slopad rabatt hävdar att den som är myndig ska dömas som vuxen. Det är en rimlig principiell hållning.

Men det hörs inget oväsen om andra undantag från denna princip. Att ta hänsyn till bristande mognad är nämligen inte unikt för straffrätten. Du måste vara 20 för att handla på systemet och 25 för att få adoptera.

Unga människor mördas i uppgörelser i förorten. Det är en mycket allvarlig situation som staten måste hantera. En åtgärd kan vara att slopa rabatten för just dessa brott.

Men att helt skrota reduktionen och bura in de ungdomar som i dag döms till skyddstillsyn, kontraktsvård eller samhällstjänst är huvudlöst.

Att låta en upprörd debatt diktera kriminalpolitiken är en dålig idé. Att låta den styra lagstiftningen är ännu sämre.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad: