S tappar jobben till Moderaterna

Det svider när rivalerna rankas högre i egna paradfrågan

Av: Lena Mellin

Publicerad:
Uppdaterad:

ÖREBRO. På två månader har Socialdemokraterna tappat sin paradgren jobben till Moderaterna.

Marginalen är den minsta tänkbara enligt Aftonbladet/Inizio. Men dock, jobben tillhör för närvarande ”den andra sidan”, som de säger i politiken.

I dag fortsätter Socialdemokraternas fyrtionde partikongress här i Örebro. Bland annat ska partiledaren Stefan Löfven hålla sitt stora kongresstal.

I det ska han gjuta mod i sina partikamrater som gjorde ett dåligt val, det sämsta sedan Sverige blev en demokrati, förra året. Men som trots det ändå lyckades behålla regeringsmakten även om det kostade en rejäl högergir.

Samtidigt visar en ny mätning från Aftonbladet/Inizio om vilka partier som väljarna tycker har den bästa politiken på nio olika områden att Socialdemokraterna tappar. Den förlust som plågar mest, den fråga som många anser är synonym med arbetarpartiet, är jobben och sysselsättningen. Den tas över av Moderaterna.

Marginalen är inte stor, men den finns där. 28 procent av väljarna tycker att Moderaterna har den bästa politiken på området, 27 att Socialdemokraterna har det.

I den förra mätningen, i januari i år, var marginalerna de omvända. Då tyckte 30 procent att S hade den bästa jobbpolitiken medan 29 procent var av uppfattningen att Moderaterna var bäst.

På två månader har Socialdemokraterna alltså tappat tilltron på det här området hos tre procentenheter av väljarna samtidigt som Moderaterna tappat en procentenhet. Självfallet svider det rejält i skinnet (S) att ärkefienden lägger beslag på just jobbfrågan.

Att väljarnas tillit sviktar till Socialdemokraterna i deras paradgren framföra andra illustreras även av resultatet i den förrförra mätningen som gjordes i oktober förra året.

Även då tyckte svenska folket att Moderaternas jobbpolitik var bäst. 31 procent var av den uppfattningen medan 29 procent tyckte att Socialdemokraterna hade den bästa politiken.

I dag äger Socialdemokraterna två av de nio undersökta politiska sakfrågorna. Sjukvården och skola och utbildning.

För två månader sedan ägde de också två sakfrågor. Men dessutom delade de förstaplatsen på två andra områden,.

I januari ägde de utöver sjukvården också jobb och sysselsättning. Den senare har alltså gått förlorad, åtminstone temporärt, till Moderaterna.

Då delade de ägarskapet av äldreomsorgen med Kristdemokraterna och skola och utbildning med Liberalerna.

Liberalernas kris har gjort att Socialdemokraterna nu ensamma äger frågor som har med skola och utbildning att göra. Medan de har förlorat det delade ägarskapet av äldreomsorgen till Kristdemokraterna.

S vill gärna framställa sig som ett parti som tar klimatkrisen på stort allvar. Men väljarna uppfattar inte att partiet har några större ambitioner på området.

I de tre senaste mätningarna har väljarna vid två tillfällen sagt att socialdemokraternas politik för klimat och miljö är den fjärde bästa. En gång tyckte de att den var ännu blekare, då rankades partiet som femte bäst av riksdagens åtta partier.

Moderaterna är det parti som just nu äger flest sakfrågor. De anses vara bäst på jobben, svensk ekonomi och försvaret. De delar ägarskapet av lag och ordning med Sverigedemokraterna.

SD ligger trea på listan genom att de äger en sakfråga, flyktingar och invandring, och delar lag och ordning med Moderaterna.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet äger en sakfråga var; äldreomsorg respektive klimat och miljö.

Liberalerna, Centern och Vänsterpartiet äger ingen sakfråga alls. De är inte bäst på någonting, ett faktum som rimligen borde bekymra partiledningarna.


Aftonbladet/Inizio

Andel som uppger att partiet har den bästa politiken på området.


Sjukvården

1. Socialdemokraterna 24 procent

2. Kristdemokraterna 22

3 Vänsterpartiet 12

Jobb och sysselsättning

1. Moderaterna 28 procent

2. Socialdemokraterna 27

3. Sverigedemokraterna 10

Skola och utbildning

1. Socialdemokraterna 22 procent

2. Moderaterna 17

3. Liberalerna 12

Äldreomsorg

1. Kristdemokraterna 24 procent

2. Socialdemokraterna 21

3. Vänsterpartiet 14

Miljö och klimat

1. Miljöpartiet 19 procent

2. Centern 13

3. Moderaterna 12

Flyktingar och invandring

1. Sverigedemokraterna 32 procent

2. Socialdemokraterna 17

3. Moderaterna 13

Sveriges ekonomi

1. Moderaterna 32 procent

2. Socialdemokraterna 28

3. Sverigedemokraterna 10

Försvaret

1. Moderaterna 27 procent

2. Socialdemokraterna 22

3. Sverigedemokraterna 17

Lag och ordning

1. Moderaterna 23 procent

Sverigedemokraterna 23

3. Socialdemokraterna 21

Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för
Iniziopanelen som speglar svenska folket. 1 314 personer över 18 intervjuades via webben mellan 14 och 19 mars 2019. Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? De svarande fick uppge maximalt tre politiska sakfrågor.

Den förra mätningen i samma serie gjordes i januari i år.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE