Mejla

Sofia Olsson Olsén

Dina tips kan göra skillnad, för många

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: iStockphoto

Vi ska verkligen vara stolta. Den svenska tryck- och yttrandefriheten omfattar alla i Sverige och utgör bägge grunden för en livskraftig demokrati. Tryckfriheten är – liksom yttrandefriheten – skyddad enligt grundlagen, och den är mycket stark. Den firade 250 år förra året och är därvidlag äldst i världen. Tryckfriheten innebär kort att alla har rätt att sprida information och åsikter fritt i exempelvis tidningar, på sajter eller i böcker och att en statlig förhandsgranskning eller censur inte får ske. Men, och det här är viktigt, det betyder samtidigt att det man sprider inte får bryta mot någon annan lag. Som till exempel hets mot folkgrupp eller hot.

Och det är jag, som ansvarig utgivare, som avgör vad som får publiceras i Aftonbladet eftersom det är jag som kan åtalas och döms om det vi sprider bryter mot någon annan lag.

Meddelarfriheten, som lyder under både tryck- och yttrandefriheten, betyder att vem som så önskar har rätt att lämna uppgifter till media. En så kallad meddelare, eller tipsare, har alltid rätt att vara anonym och det gäller för alla som bor i Sverige. Även för anställda inom offentlig verksamhet. Det betyder att en person som jobbar till exempel inom kommunal verksamhet, eller låt säga på ett sjukhus, kan ha rätt att bryta mot sin sekretess när en kontaktar en journalist.

Dessutom får arbetsgivaren, alltså i kommunledning eller chefer inom landstinget, inte försöka ta reda på vem som tipsat media om eventuella oegentligheter på arbetsplatsen. Vem som är källan.

Chefen får inte ens ställa frågan utan att bryta mot det så kallade efterforskningsförbudet, än mindre straffa den som kontaktat media. När alltmer av den offentliga verksamheten i Sverige utförs av privata aktörer så gäller snart samma sak även för anställda i privat verksamhet som bedrivs inom vård, skola och omsorg. Det är redan bestämt och den 1 juli träder den lagändringen i kraft.

Alldeles nyss överlämnades dessutom en ny utredning till regeringen som föreslår att det förstärkta meddelarskyddet ska utvidgas till att gälla även för privatiserade offentligfinansierade verksamheter som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

Vi ska vara stolta.

Att du som medborgare i vårt öppna demokratiska samhälle har rätt att tipsa media om det som inte funkar eller är rätt på din arbetsplats gör skillnad. Det kan göra skillnad för dig, det kan göra skillnad för många fler och inte minst – den verksamhet som finansieras av våra skattepengar ska vi ha koll på.

Vi kan inte alltid räkna med att alla är intresserade av att saker ska ut i ljuset.

Av: Sofia Olsson Olsén

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN