Mejla

Wolfgang Hansson

Därför är stoppet för Astra Zenecas vaccin alarmerande

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Kan vi lita på att vaccinerna klarar av alla nya mutationer av coronaviruset?

Sydafrikas beslut att pausa all användning av Astra-Zenecas coronavaccin sätter mer än ett stort frågetecken.

Det är dåliga nyheter för att få bukt med sjukdomen världen över men särskilt för många fattiga länder.

När en extra smittsam brittisk mutation blev känd för några månader sedan skapade det stor oro men inte panik. Experterna hävdade att det trots allt verkade det som att de vacciner som tagits fram mot covid-19 skulle fungera nästan lika bra på den nya varianten som det ursprungliga viruset.

Ett väldigt lugnande budskap.

Ungefär samtidigt började en sydafrikansk mutation spridas till Europa och USA. Många utgick från att beskedet här skulle vara detsamma. Att vaccinerna ändå skulle bita på den nya varianten.

Men nu visar en studie från Sydafrika att så inte är fallet. Forskare har följt 2 000 personer i åldrarna 18-64 år som fått det vaccin som utvecklats gemensamt av Astra Zeneca och Oxford universitetet och jämfört dem med en grupp som fått placebo, det vill säga verkningslöst vaccin.

Resultaten är mycket nedslående.

De visar att Astra Zenecas vaccin ger ett väldigt dåligt skydd mot mild och måttlig covid-19. Effektiviteten kan vara så låg som tio procent. I Sydafrika står varianten B1.351 för 90 procent av alla fall av covid-19.

Om vaccinet skyddar mot svår covid vet man inte eftersom medianåldern på de som ingick i studien var 31 år och väldigt få yngre personer drabbas av svår covid-19.

Resultaten är så alarmerande att Sydafrika beslutat att inte använda Astra Zenecas vaccin trots att man för en vecka sedan fick en miljon doser och tänkt immunisera framförallt sjukvårdspersonalen. I stället ska man använda några av de andra tillverkarnas vacciner.

En dos av Astra Zenecas vaccin förbereds för injektion.
Foto: AP
En dos av Astra Zenecas vaccin förbereds för injektion.

De fattigas vaccin

Detta sätter inte bara frågetecken för Sydafrikas bekämpning av covid-19 utan en stor del av utvecklingsländernas och övriga världens.

Den stora fördelen med vaccinet från Astra Zeneca är att det räcker med kylskåpstemperaturer för att transportera och lagra det. I motsats till Pfizers och Modernas vacciner behöver det inte frysförvaras. Doskostnaden för vaccinet är dessutom väsentligt lägre än för de andra två.

COVAX, FN:s världsomspännande vaccinationsprogram lutar sig tungt mot Astra Zenecas vaccin för att kunna genomföra massvaccinering i framförallt fattiga länder. Det massproduceras just nu i bland annat Indien.

Problemet är att den sydafrikanska mutationen inte bara finns i Sydafrika utan sprider sig över hela Afrika och andra kontinenter. Till dags dato har den konstaterats i 32 länder. Eftersom den är mer smittsam än originalet är risken att den så småningom tar över i många länder.

I så fall blir det i praktiken meningslöst att vaccinera hundratals miljoner människor med ett vaccin som har mycket låg effektivitet mot covid-19.

Tillverkaren säger att de redan är på väg att utveckla ett modifierat vaccin som ska klara av Sydafrikavarianten. Men det kommer först att finnas tillgängligt i höst.

Sverige har beställt stora mängder vaccin från Astra Zeneca för att hinna vaccinera alla svenskar före midsommar.

Foto: Jerome Delay/AP
Frivilliga vid en klinik utanför Johannesburg i Sydafrika väntar på att få testa Asta Zenecas covid-19-vaccin, i november förra året.

Kamp mot klockan

Även andra tillverkare rapporterar ett sämre skydd för deras vacciner mot den sydafrikanska varianten men inte ett så dramatiskt tapp i effektivitet som Astra Zenecas vaccin.

Risken finns att många människor blir misstänksamma och avstår från att vaccinera sig.
I värsta fall innebär det en allvarlig försening av världens förmåga att skapa ett heltäckande skydd mot covid-19.

Det kommer att ta ännu längre tid innan vi åter på ett säkert sätt kan resa runt i världen. Vilket innebär att många ekonomier fortsatt kommer att lida svårt av coronans verkningar.

Under tiden ökar risken för att viruset på nytt skapar mutationer som är mer smittsamma och som de framtagna vaccinerna inte fungerar lika bra på. Att uppnå flockimmunitet i världen blir mycket svårare och tar längre tid.

Vad vi kan få se är en kamp mot klockan där vaccintillverkarna hela tiden måste modifiera sina vacciner för att de ska vara så effektiva som de ursprungliga studierna visade för exempelvis Pfizer och Moderna, runt 95 procent.

Covid-19 fortsätter att gäcka mänskligheten. Precis när vi trodde att vaccinerna snabbt skulle kunna rädda oss så dyker nya problem upp.

Foto: Shiraaz Mohamed/AP
Begravnings-personal i Johannesburg tar hand om kroppen från en person som dött i covid-19.
Publicerad: