Mejla

Oisín Cantwell

Rätten till fri abort under attack

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Lars Pehrson / SvD

Att barnmorskan som vägrar utföra aborter förlorade i Arbetsdomstolen är ingen sensation.

Men syftet med processen var å andra sidan inte att vinna i Sverige.

Att satsa sina besparingar på seger för denna barnmorska hade bara varit marginellt mer våghalsigt än att göra det på att ett lag i herrallsvenskan i fotboll går till final i Champions league och slår Real Madrid.

Kvinnan begärde ersättning av Jönköpings län för att hon nekats flera anställningar som barnmorska, för att hon inte fått betalt för att färdigutbilda sig och för att hon ska ha utsatts för kränkande uttalanden.

Arbetsdomstolen, en specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister, konstaterar i dagens dom att en del av kraven är för gamla, att kvinnan inte bevisat vissa påståenden och att det enda som finns att bedöma är tre anställningar som hon inte har fått eftersom hon har sagt att hon inte kan tänka sig att arbeta med aborter.

Domstolen drar därefter slutsatsen att barnmorskans vägran att utföra dessa arbetsuppgifter på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening.

I nästa led landar juristerna i att denna konvention är utformad på så sätt att det inte går att särskilja hennes religionsfrihet från hennes samvetsfrihet, som båda återfinns i artikel nio.

Där stipuleras att alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, och att inskränkningar bara är lagliga om rättigheten strider mot den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Båda dessa frågor prövas därför samtidigt.

Domstolen kommer fram till att den svenska diskrimineringslagen lever upp till Europakonventionens rättighetsskydd.

Juristerna konstaterar också att barnmorskan inte varit utsatt för så kallad direkt diskriminering. Länets beslut att inte ge henne jobb har nämligen ingenting med hennes religiösa uppfattning att göra utan beror på att hon inte tänkte utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningen.

Kan det då handla om indirekt diskriminering, det vill säga då en bestämmelse som ser neutral ut drabbar vissa grupper på ett olagligt sätt?

Nej, arbetsgivaren har haft rätt att kräva att alla barnmorskor ska vara beredda att utföra alla arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen har därmed fattat samma beslut som tidigare tingsrätten och diskrimineringsombudsmannen.

Barnmorskan ska dessutom betala rättegångskostnaden i såväl tingsrätten som arbetsdomstolen.

Det är en hel del pengar, ungefär 1,5 miljoner sammanlagt.

Men det drabbar troligen inte henne. Hon har fått finansiellt stöd av den mäktiga amerikanska organisationen Alliance defending freedom, som driver konservativa kristna frågor juridiskt.

Och än är inte sista ordet sagt. Både kvinnan och hennes juridiska ombud har sagt att frågan ska drivas till Europadomstolen.

Syftet är ytterst att tvinga Sverige att införa en samvetsklausul som ger exempelvis barnmorskor rätt att vägra vissa arbetsuppgifter.

Nu tror inte jag att de vinner framgång. Men en sak är säker. I Sverige år 2017 är rätten till abort under attack av en växande rörelse.

Av: Oisín Cantwell

Publicerad:

LÄS VIDARE