I lilla Sverige blir allt Åkesson rör smutsigt

Greta talar om klimatet och en pågående katastrof. Åkesson säger att hon borde gå i skolan. Åkesson säger att Greta är en del av en "iscensatt PR-kampanj". Även om så vore, är det inte bra att denna kampanj lyckas?

Peter Kadhammar: Vi borde vara tacksamma för Gretas insats.