Allt från en olycka till terror kan ligga bakom

Spekulationerna om vad som orsakade den fruktansvärda explosionen i Beirut är många. Oavsett vad det var kan man undra hur högexplosivt material kan förvaras oskyddade i ett hamnmagasin.

Wolfgang Hansson om explosionen i Beirut