Mejla

Wolfgang Hansson

Bensinpriset borde vara ännu högre

Publicerad:
Uppdaterad:

Bensinpriset är ovanligt högt men det borde vara ännu högre.

Med dagens oroliga världsläge hade oljepriset normalt rusat kraftigt uppåt.

Om det händer kan bensinpriset öka med flera kronor per liter.

Vi glömmer snabbt. Det är bara cirka tio år sedan som oljepriset låg på 150 dollar per fat. Mer än det dubbla jämfört med i dag. Med alla andra faktorer lika jämfört med i dag hade det inneburit ett bensinpris på kanske över 20 kronor per liter.

Priset på ett fat råolja är det som, vid sidan av beskattning, påverkar bensinpriset mest. Lågt råoljepris innebär lägre bensinpris och tvärtom.

Oljepriset var som högst strax innan finanskrisen bröt ut i USA hösten 2008. Då rasade det till strax över 50 dollar. Sedan klättrade det långsamt upp igen för att några månader efter att Ryssland annekterat Krim från Ukraina våren 2014 ligga på över 100 dollar. Därefter kollapsade det åter snabbt och var som lägst i januari 2016 med dryga 35 dollar per fat.

Råolja är en produkt som ofta varierar våldsamt i pris beroende på tillgång och efterfrågan. Men också beroende på andra faktorer.

En sådan faktor brukar vara graden av konflikt i världen, särskilt när det gäller oljeproducerande länder.

1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
Bensinprisskylt i Nyköping den 8 maj 2019.

Krigsrisken ökar

Senaste tiden har instabiliteten i världen ökat markant. Här är några exempel.

  • För ett år sedan sade USA upp kärnavtalet med Iran och återinförde kraftiga sanktioner bland annat mot Irans oljeexport som USA vill ha ner till noll.

  • Krigsrisken mellan USA och Iran har de senaste veckorna ökat kraftigt sedan president Trump skickat hangarfartyg till Persiska Viken och meddelat att bombflyg ska stationeras permanent i området. Dessutom har USA skruvat upp hotretoriken rejält.

  • I dagarna tar USA bort de undantag som vissa länder haft för att få importera olja från Iran utan att drabbas av amerikanska sanktioner.

  • Venezuela, landet med världens största oljereserver, står på randen till ett inbördeskrig. USA hotar med militära åtgärder samtidigt som Ryssland och Kina ställer upp på den sittande regimens sida. USA har infört sanktioner mot Venezuelas oljeindustri samtidigt som produktionen gått ned kraftigt.

Permanent tillstånd av kaos

  • I Jemen pågår ett krig via ombud mellan Iran och Saudiarabien, två av Mellanösterns största oljeproducenter.

  • I Libyen har oljeutvinningen minskat kraftigt på grund av inbördeskrig efter diktatorn Gaddafis fall.

I en värld som fungerade normalt hade dessa konflikter och fruktan för en eskalering resulterat i ett skenande oljepris. Många länder hade varit rädda för att inte få den olja de behöver och därför beredda att betala mer.

Än så länge har det märkligt nog inte hänt.

Det verkar som världen efter Rysslands annektering av Krim 2014 och valet av Donald Trump till USA:s president 2016 gått in i ett permanent tillstånd av ökat kaos. Varje ny kris leder inte till samma grad av oro och alarmism eftersom den gamla världsordningen redan är i gungning och ingen riktigt kan säga vad som väntar framöver.

Istället för att drabbas av panik verkar många i stället lamslagna eller åtminstone avvaktande.

Kunde ha varit värre

En bidragande orsak är att USA numera själva är en av världens största oljeproducenter. Tack vare möjligheten att utvinna skifferolja är man inte länge helt beroende av Mellanöstern för sin energiförsörjning. Detta har minskat oljekartellen Opecs makt väsentligt. Om Opec drar ner på utbudet av olja kan USA öka sin produktion och därmed motverka en höjning av oljepriset.

Oljans roll i världen är fortfarande oerhört central men den minskar i takt med att användningen av förnyelsebara energikällor ökar i klimathotets spår.

Men att kriserna i världen just nu inte utlöst något våldsam höjning av oljepriset är ingen garanti för att det inte kan ske framöver.

Skulle exempelvis ett krig utbryta mellan USA och Iran är det sannolikt att även Irak, en annan stor oljeexportör, skulle dras in. Då om inte förr kommer oljepriset att klättra mot nya höjder.

Tills dess kan alla vi som kör bil och irriterar oss över det höga bensinpriset åtminstone tänka att det kunde ha varit värre.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

LÄS VIDARE