Sex av åtta Almedalstalaretog flyget

Flygskam är inget som som drabbat årets talare i Almedalen.

Så tog de sig till Almedalen

”Jag flög, utan den minsta flygskam”