KD-profilen om Greta Thunberg: ”Fortfarande ett barn”

”Vi i vuxenvärlden har fortfarande ett ansvar att inte försöka utnyttja barns politiska engagemang för vår egen politiska eller ekonomiska vinning.”