Splittring mellan SD och SDU rycker allt närmre

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2
Richard Jomshof, SD:s partisekreterare.

En total splittring mellan Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund rycker allt närmre.

Om valberedningens kandidat Jessica Ohlson väljs till ny ordförande på SDU-kongressen i helgen är brytningen ett faktum menar SD:s partiledning.

– Vi kan inte acceptera det, säger partisekreteraren Richard Jomshof.

Sedan flera år ligger Sverigedemokraternas partiledning i konflikt med de styrande i ungdomsförbundet SDU. Konflikten trappades upp rejält i våras och slutade med att en rad personer uteslöts ur moderpartiet. Bland dem fanns SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand och vice ordförande William Hahne.

De båda meddelade omgående att de skulle avgå ur SDU-ledningen på nästa kongress, som inleds i Grebbestad på fredag. Samtidigt meddelade Jessica Ohlson, SDU:s förbundssekreterare som står Kasselstrand och Hanhe nära, att hon skulle kandidera för att ta över på ordförandeposten. Mot henne står Tobias Andersson, som har stöd av SD.s partledning och bland annat haft möte med Jimmie Åkesson om sin kampanj.

I slutet av augusti stod det klart att SDU:s valberedening föreslår att Ohlson ska leda ungdomsförbundet framöver. Det fick moderapartiet att hota med att ett val av henne kan leda till att SD bryter helt med sitt ungdomsförbund.

Hotar med total brytning

Bara dagar före kongressen går SD:s ledning nu ännu hårdare fram. Partisekreteraren Richard Jomshof säger nu att partiet och ungdomsförbundet kommer att gå skilda vägar om ombuden väljer Ohlson. Hon kommer då att kallas till ett möte med partiledningen där syftet är att planera för hur hur organisationerna kan gå skilda vägar på "ett städat och strukturerat sätt".

– Vi har under flera år haft en dialog med ledningen för SDU och försökt få dem att förstå att de faktiskt är en del av något större. Även om de är ett eget förbund är de vårt ungdomsförbund och måste ställa upp på vår ideologiska grund, säger han.

Han menar att SDU-ledningen fått flera chanser att lägga om kursen.

– Genom åren har vi haft ett antal träffar med ledningen, som vi senare uteslöt, där vi försökte få dem att förstå och ge dem råd, förslag och uppmaningar. Vi har till och med backat flera gånger men man kommer till en gräns där man känner att nu räcker det.

Enligt Jomshof tvingas SD-ledningen nu vara tydliga inför helgens SDU-kongress. Han säger att Jessica Ohlsson är den gamla ledningens kandidat.

– Vi kan inte acceptera att de fortsätter på den linjen som Kasselstrand och Hahne har stakat ut. SDU får göra vilket val de vill men från moderpartiets sida kommer vi att agera om vi anser att man väljer en väg som vi inte kan ställa upp på. Det handlar om grundläggande ideologiska värderingar.

Dessutom menar SD-ledningen att SDU är anledningen till partiets sjunkande stöd bland unga.

– Med den nuvarande SDU-ledningen är det så att gruppen ungdomar är den enda grupp där vi minskat vårt stöd. Det är anmärkningsvärt.

Har försökt få till möte

Jessica Ohlson kallar Jomshofs utspel för ett "slag i ansiktet".

– Jag pratade med Jomshof i samband med Jimmie Åkessons sommartal i Sölversborg förra helgen. Då sa han att han ville ha ett möte med mig innan kongressen och att jag skulle påminna honom på Facebook. Det har jag gjort, jag har även försökt ringa honom. Men han har inte svarat. Jag blir väldigt förvånad av det här, säger hon.

Enligt Ohlson är det viktigt att hon får framföra sina visioner för SDU till partiledningen.

– Så att de får veta vilka tankar jag är och att jag vill se samarbete mellan SD och SDU. Men min kandidatur kvarstår och tidigare har delegaterna blivit sura över hur partiet agerar. De vill ha en demokratisk kongress där SDU:arna själva väljer ordförande.

Även om hon vinner i helgen säger Ohlson att det inte alls är säkert att det blir en total brytning.

– Det är SD:s landsdagar i slutet av november som kan fatta beslut om SDU:s vara eller icke vara som en del i SD. Stadgarna ändras om 75 procent av ombuden på landsdagarna vill det, det tror jag är helt osannolikt. Jag tror de vill ha kvar oss, säger Ohlson.

Publicerad: