Hemligheten bakom Sveriges ”öppna” strategi mot coronaviruset

Nästan 3 700 människor i Sverige har nu dött i covid-19, långt fler än i våra grannländer. Här förklarar Johan Carlson, generaldirektör på FHM, hur myndigheter och regering resonerat när man valt strategi.

Kritiken mot andra länders strategi
Kritiken från andra forskare

Faktorerna som spelat roll: De äldre, samhället, ekonomin, psykiska hälsan, missbruk, våld i hemmet