Ministerns kritik mot Svenska kraftnät

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Generaldirektören för Svenska kraftnät duckar frågor om Aftonbladets avslöjande.

Senare i eftermiddag ska hon redogöra för läget för regeringen.

– Enligt den information vi har fått hittills verkar det som att Svenska kraftnät inte i tillräcklig tid har implementerat EU-regler, säger Anders Ygeman.

Flera politiska partier kräver svar från ansvarig minister Anders Ygeman (S). Detta efter Aftonbladets avslöjande om svensk elförsörjning.

M, KD, L och SD kräver att energiministern kommer till riksdagens näringsutskott och redogör för hur han ser på läget.

– Det gör jag gärna, vi har all anledning att ha en transparenta och öppen diskussion, svarar Ygeman.

Flera i oppositionen har också reagerat på uppgifter om att Svenska kraftnät undanhåller information. Uppgifter i en handling som Aftonbladet begärt ut har raderats. Källor med insyn anser att detta är ett sätt för ledningen på Svenska kraftnät att mörka information.

Flera politiska partier kräver svar från Anders Ygeman om svensk elförsörjning.
Foto: LOTTE FERNVALL
Flera politiska partier kräver svar från Anders Ygeman om svensk elförsörjning.

Möte med departementet

Ygeman vill att Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe redogör för vad som har hänt.

– Exakt vad som har hänt i det här fallet är för tidigt att avgöra innan jag fått ta del av vad Svenska kraftnät säger. Generaldirektören kommer ha ett möte med departementet under eftermiddagen, säger han.

Mötet var enligt Anders Ygemans pressekreterare planerat sedan tidigare.

Finns det något du är kritisk till om hur Svenska kraftnät hanterat detta?

– Ja, enligt den information vi har fått hittills verkar det som att Svenska kraftnät inte i tillräcklig tid har implementerat EU-regler. Exakt omständigheterna hoppas jag vi kommer reda ut i eftermiddag. Det måste myndigheten göra inom ramen för sitt ansvar.

Foto: Johan Alp / Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Beredskapen är god

EU ställer krav på hur varje medlemsland hanterar elförsörjningen under svåra situationer. Senast i december förra året redgjorde Svenska kraftnät i en skrivelse för hur det svenska arbetet ska se ut. I den skrivelsen identifierades flera risker, till exempel att det saknas resurser för att genomföra vissa åtgärder som krävs.

Anser du att Sveriges beredskap är god?

– Ja. Vi har det största elöverskottet någonsin och prognosen framåt är att det ska öka, säger Ygeman.

Han tillägger dock att elpriserna är historiskt låga. Det gör att elföretagen inte har täckning för sina produktionskostnader, vilket innebär att de drar ner sin produktion.

– Till det har vi ett antal kärnkraftsrevisioner. Det gör att svenska kraftnät måste upphandla sin kapacitet. Enligt vad de har sagt till departementen går det bra och de kommer klara även den här situationen, säger Ygeman.

Aftonbladet har flera gånger försökt få en intervju från ansvariga på Svenska kraftnät och myndighetens generaldirektör. Myndighetens presstjänst ber att få frågor på mejl, någon intervjutid har inte erbjudits.

Publicerad:

LÄS VIDARE