L: Inget totalförbud mot religiösa friskolor

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Jan Björklund och partiledningen vann striden om de religiösa friskolorna – det blir inget totalstopp.

Det blir heller inget förbud för slöjor på små barn.

– De som förlorar på det här är de små flickor och pojkar som lever med hedersförtryck, säger Gulan Avci, Liberala kvinnors ordförande.

1 av 2 | Foto: LASSE ALLARD
Omröstning på L-stämman

Det blev en het debatt när de religiösa friskolornas vara eller icke vara diskuterades på landsmötet i Västerås. En jämn omröstning utföll dock till partiledningens förslag – att verka för att inga nya religiösa skolor ska få starta, men att de som redan finns ska få fortsätta.

De som jobbat för ett totalförbud för samtliga religiösa skolor fick därmed se sig slagna.

Inte heller i frågan om att införa ett förbud för slöja av religiösa skäl fick de som ville gå längre än partiledningen sin vilja genom. Även här vann Jan Björklunds och ledningens linje.

”Viktig frihetsfråga”

Gulan Avci, ordförande i Liberala kvinnor, är en av dem som jobbat hårdast för att få till ett totalförbud för religiösa skolor och slöja för små barn. Efter omröstningen var hon besviken, men slog fast att hon accepterar majoritetens beslut.

– Jag kan leva med detta, men de som blir förlorare är de små flickor och pojkar som lever med hedersförtryck, som kommer från ofria miljöer där de tvingas in i könsseparata roller där de religiösa skolorna befäster könsskillnaderna, säger hon.

– För mig är det här en viktig frihetsfråga. De som lever med det här är en del av det glömda Sverige, och vi orkade inte fullt ut ställa oss på deras sida.

Gulan Avci tycker att det var en bra debatt, men att den kom att innehålla insinuationer om att förslagen var populistiska och islamofobiska.

– Det visar att vi inte fullt ut är beredda att ta i de svåra frågorna.

Ser problemet

I debatten om de religiösa friskolorna var det Christer Nylander och Helene Odenjung som var partiledningens representanter.

De framhöll i debatten att partistyrelsen landat i åsikten att inga nya skolor ska få starta, men att de som redan finns ska få finnas kvar – annars måste man införa retroaktiv lagstiftning. Dessutom att ett sådant beslut skulle göra att även skolor som sköter sig skulle drabbas.

– När de fungerar och inte har några anmärkningar från Skolinspektionen måste de få fortsätta, säger Odenjung.

I frågan om slöjförbud för små barn menade partistyrelsen att den håller med om att detta är ett problem, och en fråga som enbart drabbar flickor.

– Vi ser trycket på föräldrar om att deras barn ska ha slöja. Men vi är inte säkra på att förbud är rätt väg att gå, säger Nylander.

Med ett slöjförbud finns risken att föräldrar i stället skulle välja att hålla sina små flickor hemma från förskolan.

”Halvmesyr”

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, kallar beslutet från L:s landsmöte för en ”halvmesyr”.

– Positivt att de också ser problemen med religiösa friskolor men att vilja förbjuda nyetablering men låta befintliga finnas kvar blir en halvmesyr, säger hon.

Hon framhåller att hennes parti i stället vill verka för en skola fri från religiösa inslag med respekt för de internationella åtaganden Sverige ingått och nationella minoriteters ställning.


För fler politiknyheter, följ Aftonbladet Samhälle.

Publicerad: