KD: Skattebetalare i småkommuner kan få mer pengar från naturresurser

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

UMEÅ. Kristdemokraterna vill utreda om skattebetalare i småkommuner kan få större del av intäktskakan från sina naturresurser.

Inspiration hämtar man från Norge.

”Dagens modell medverkar till att landsbygdskommunerna framställs som bidragstagare, som storstädernas skattebetalare håller under armarna.” skriver partistyrelsen.

Ett avsnitt i Kristdemokraternas proposition om landsbygden handlar om att man vill utreda en modell där kommuninvånare får behålla en större del av vinsterna från naturresurser i sin egen närhet.

”En utredning bör tillsättas för att utreda för- och nackdelar med en modell där vinsterna från de svenska naturresurserna i första hand hamnar i kommunerna och därifrån omfördelas enligt en fastställd princip, snarare än nuläget där intäkterna går till staten och kommunerna enbart får skatteintäkter från de boendes arbetsinkomster. ” skriver partistyrelsen.

Framställs som bidragstagare

Modellen vill man hämta från Norge, där man i dag har en princip där kommunerna får större del av kakan.

Man konstaterar också att dagens svenska system gör att landsbygdskommuner framställs som bidragstagare som försörjs av skattebetalare i storstäderna.

”En tydligare formell koppling, kombinerat med en omfördelning från de kommuner där vinsterna genereras, skulle kunna tydliggöra för alla att stad och land behöver varandra.” skriver partistyrelsen.

Frågan ska debatteras på Kristdemokraternas riksting nu i eftermiddag.

Publicerad:

LÄS VIDARE