Björklund pressas om slöjförbud för barn

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

VÄSTERÅS. Jan Björklund och partiledningen kan åka på pisk – i flera integrationsfrågor.

Ombuden pressar på för ett totalförbud för religiös slöja på små barn.

– Vi har fått ett slöjtvång i många av våra utanförskapsområden, det kan vi inte acceptera, säger Gulan Avci, Liberala kvinnor.

Det kan också bli stopp för religiösa friskolor och burka och niqab för offentligt anställda.

1 av 2 | Foto: LASSE ALLARD

De 183 ombuden på Liberalernas landsmöte pressar Jan Björklund och partiledningen att gå betydligt längre än man ursprungligen hade tänkt sig i en rad integrationsfrågor.

Det handlar om att förbjuda slöja för små barn, sätta stopp för alla religiösa friskolor, inte bara nyetableringar, och att neka anställda inom stat, kommun och landsting att bära heltäckande burka eller niqab.

Bakom förslagen står Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci.

– Vi måste tydligt ta ställning till att frihet, jämställdhet och jämlikhet ska gälla alla som bor i Sverige. Men tyvärr ser vi nu en utveckling där parallellsamhällen växer fram och där flickor och kvinnors frihet har tagits ifrån dem, säger hon.

Stöd för hårdare linje

Frågorna avgörs på söndagen, landsmötets sista dag, men redan nu står det klart att det finns ett växande stöd för den hårdare linjen.

Partiledaren Jan Björklund vågade efter sitt tal på lördagen inte sia om utgången i frågorna. Flera gånger slog han fast att ”det är upp till landsmötet att bestämma”.

Han var dock tydlig med att han har börjat tvivla på sitt eget tidigare ställningstagande för religiösa friskolor.

– Jag har försvarat rätten att kunna välja också religiösa friskolor, men jag måste erkänna att jag har tänkt om, sa han från talarstolen.

Senare utvecklade han vad han menade.

– I våra förorter kommer i dag många barn från Mellanöstern. De kommer från en miljö av hederskultur och religiösa extrema värderingar och en annan syn på jämställdhet mellan kvinnor och män. När de kommer till Sverige vill jag att de ska integreras och ta del av våra liberala värderingar. Men i stället är det många föräldrar som vill sätta dem i religiösa friskolor i förorterna där man förstärker segregationen i stället. Det är väldigt farligt i den situation vi nu är i. Det är integration vi behöver.

Vill stänga religiösa skolor

Partiledningen har föreslagit att L ska verka för ett förbud för att etablera nya religiösa skolor, men en rad av ombuden vill alltså gå längre och förbjuda alla religiösa skolor, även de som redan är i gång.

– Det här är en principfråga. Ska vi ha religiösa skolor i ett modernt och sekulärt samhälle som Sverige 2017? Svaret från Liberala kvinnor är nej, säger Gulan Avci.

– Skolan får inte bli en förlängning av den ofrihet som väldigt många flickor tvingas leva med.

En annan het fråga är om det ska vara okej med slöja av religiösa skäl på små barn.

Gulan Avci vill helt förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadium för att motverka att flickors frihet kringskärs.

– I många av våra utanförskapsområden ser vi ett utbrett grupptryck där moralpoliser och religiösa extremister kräver att flickor och kvinnor ska ta på sig slöja för att de ska anses som respektabla. Det är helt oacceptabelt, säger hon.

Frågan ser ut att samla ett brett stöd bland ombuden och väntas gå genom.

”Sexualiserar barn”

Även Jan Björklund framhåller att han tycker att det är olämpligt med slöja på små barn.

– Slöjans syfte är att dölja kvinnan för mannen. Men när det handlar om flickor som är fyra, fem, sex, sju eller åtta år är det väldigt märkligt. Det är att sexualisera små barn, säger han.

Den tredje fråga som avhandlas handlar om anställda inom stat, kommun och landsting ska kunna bära täckande plagg som burka eller niqab. Även i denna fråga vill många av ombuden gå längre.

För fler politiknyheter, följ Aftonbladet Samhälle.

Publicerad: