Antal sexanmälningar lika många hittills i år – som under hela 2015

Av: Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Polisen: ”Mörkertalet har omvandlats i anmälningar”

1 av 2

Antalet anmälningar om sexuella ofredande på Eriksdalsbadet i Stockholm är lika många under januari och februari i år som under hela förra året.

Men av 16 polisanmälningar har alla utom en lagts ner.

– Det är otroligt svårt att bevisa vem som gjorde vad, säger Thomas Uhlin vid Södermalmspolisen.

Förra året gjordes totalt 17 anmälningar om sexuellt ofredande vid Eriksdalsbadet i Stockholm, enligt statistik som

Aftonbladet har begärt ut. Det fick badet att vidta åtgärder, bland annat införde man könsseparerade bubbelpooler.

Men under årets två första månader har polisen redan fått ta emot nästan lika många anmälningar som under hela förra året – 16 stycken.

12 av dessa handlar om sexofredanden mot flickor som är 17 år eller yngre. Majoriteten av offren är under 15 år. Vid ett par av händelserna har gärningsmännen uppgetts vara unga killar i grupp.

”Omvandlat mörkertal”

Thomas Uhlin vid Södermalmspolisen tror dock inte att antalet sexuella ofredanden blivit fler, snarare tvärtom.

– Jag är överygad om att brottsligheten inte har ökat utan att mörkertalet har omvandlats i anmälningar. Vi har varit väldigt tydliga med att uppmana folk att anmäla om de blivit utsatta för något, så förhoppningsvis har anmälningsbenägenheten ökat.

Sedan början av året har man från Eriksdalsbadets håll arbetat med flera åtgärder. Bland annat har man haft mer personal på plats och bevakat vissa områden extra noga. Dessutom har polisen varit på badet, bland annat under sportlovsveckan.

– I samband med att vi jobbade i badet så visste vi att antalet anmälningar skulle öka, säger Thomas Uhlin.

33 anmälningar

Sammanlagt har det gjorts 33 polisanmälningar om sexuellt ofredande mellan den 1 januari 2015 och den sista februari i år. 29 av dessa är nedlagda, eller så inleddes aldrig någon förundersökning.

– Det är tråkigt. Det är beklämmande. Men är man insatt i lagstiftningen och problematiken så inser man att det kanske alltid kommer att vara så. Det är otroligt svårt att bevisa utom rimligt tvivel att en person ska ha gjort det här uppsåtligen, särskilt när saker händer under vatten, säger Thomas Uhlin.

”Boendena har stort ansvar”

Sexbrotten på Eriksdalsbadet har gett upphov till en intensiv debatt, där boenden för ensamkommande flyktingbarn kritiserats för att inte ta tillräckligt ansvar för situationen.

– Man måste ta de här sakerna på allvar. När allt kommer omkring så är det inte badets ansvar, det är de här boendena som har ett stort ansvar, säger Thomas Uhlin.

– Man kan inte skicka grabbarna vind för våg och jag uppfattar också att boendena har fått upp ögonen för det här och gör mer. Kanske inte tillräckligt – men definitivt mer.

Publicerad:

LÄS VIDARE