Publicerad:

Tillfälligt undantag från amorteringar

Under 2020 förväntas arbetslösheten stiga till 9 procent och coronaviruset slår hårt mot svensk ekonomi. Finansinspektionen, FI, skriver nu i ett pressmeddelande att man kommer att tillåta banker att tillfälligt göra undantag från amorteringar – för att försöka stärka bolånetagarnas förmåga att klara av försämringar i ekonomin.

Publicerad: