Publicerad:

5 fakta om svenskarnas övervikt och fetma

Svenskarnas övervikt och fetma fortsätter att öka, även om andelen varierar över landet.

Publicerad: