Publicerad:
Uppdaterad:

Borde vi införa hjälmtvång för cyklister?

Är det en nödvändig säkerhetsåtgärd – eller kommer det att minska cyklandet? Marie Nordén, generalsekreterare NTF, och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, är med och diskuterar frågan.

Publicerad: