Publicerad:

Sjukdomen som lurar kvinnor

Lipödem förväxlas med fetma hos många kvinnor som lever utan diagnos

Publicerad: