Publicerad:

”Det är oklart vad de har kommit överens om”

Advokat Monique Wadsted reder ut upphovsrätten bakom upphovsrättstvisten mellan förlaget och illustratören bakom verket Babblarna

Publicerad: