Publicerad:

Hur pratar vi om antisemitism?

Antisemitism – fördomar och fientlighet mot judar. Stereotypa föreställningar, myter, hat, diskriminering. Och som historien visar oss: något som kan leda till förföljelse och folkmord. Antisemitism kan man stöta på var som helst. Och på nätet har den blivit allt mer vanligt förekommande.
I en studie som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gjort analyserade man inlägg som handlade om judar och det visade sig att hela 35 procent av dem innehöll antisemitism.
Pratar vi tillräckligt om antisemitismen i Sverige? Hur ser det ut bland unga? Och hur påverkar pandemin förekomsten av just antisemitism?
Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Gäst är Ingrid Lomfors, historiker och överintendent på Forum för levande historia. Programledare är Olivia Svenson.

Publicerad: