Publicerad:

Nivette Dawod: Många som sitter vid makten har dubbla medborgarskap

Reportern redogör för den märkliga berättelsen om den irakiska försvarsministern som varit bosatt i Sverige

Publicerad: