Publicerad:

"Stefan Löfven bör bli mer som Göran Persson"

Åsiktskorridoren är tillbaka efter sommaren. Om klaner, varför ledarsidor ändrar åsikt och vad det betyder att Peter Hultqvist förlorade striden om ordförandeskapet i Borlänge arbetarekommun.
Av och med Ulrica Schenström, Jonna Sima och Anders Lindberg. Under ledning av den ständigt opartiske Ingvar Persson.

Publicerad: