Publicerad:

Här återskapar Tom Rice, 97, fallskärmshoppet

På 75-årsdagen för D-dagen hedrade han de som dött

Publicerad: