Publicerad:
Uppdaterad:

USA! USA! USA!

Nivette Dawod och Henrik Torehammar tar tempen på Donald Trump, kollar in pinsamma ögonblick och analyserar The First Kids.

Publicerad: